NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Co se kůň učí při veterinárním ošetření?

To, že se kůň při veterinárním ošetření také učí, a že je třeba dávat si na to pozor, to už jste ode mě určitě slyšeli, nebo četli několikrát. Co se ale kůň při veterinárním ošetření učí? Na to se podíváme v tomto článku.

I když se to na první pohled nezdá, proces učení je jeden z faktorů, který zásadně ovlivňuje chování koňského pacienta. Tedy to, jak bude kůň reagovat na veterináře, nebo na ošetření, které provádí majitel, do značné míry záleží na tom, co se naučil během předchozích, nebo i v průběhu tohoto ošetření.

Podle mého názoru není z pohledu koně zase takový rozdíl mezi veterinárním ošetřením a jakoukoliv jinou tréninkovou lekcí. 

Z pohledu člověka je tam jeden podstatný rozdíl: při tréninku formujeme chování koně vědomě tak, aby kůň reagoval na naše pomůcky podle našich představ. 

Při veterinárním ošetření se často soustředíme pouze na zdravotní problém koně, nebo na úkon, který máme provést a nevnímáme, že koně v podstatě také trénujeme. Díky tomu nemáme plně pod kontrolou, jaké chování se kůň během veterinárního ošetření naučí.

MVDr. Kateřina Junghansová, NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ

Jak kůň vnímá ošetření

Myslím si, že se asi všichni shodneme na tom, že kůň vnímá veterinární ošetření jako nepříjemnou záležitost. Jak moc nepříjemnou, to záleží na tom, o jaký úkon se konkrétně jedná, jak je s koněm manipulováno a za jakých okolností ošetření probíhá.

Kůň, stejně jako každý živý tvor, se snaží nepříjemným situacím, ve kterých navíc pociťuje strach, nebo bolest, vyhnout. To, jak moc bude kůň na nepříjemnou situaci reagovat, záleží na jeho individuální citlivosti, temperamentu, hladině stresu a předchozích zkušenostech.

Určitě sami víte, že existují koně, kteří na sobě nechají „dříví štípat“ a na druhé straně jsou koně, kteří si všimnou sebemenší změny v okolním prostředí a jsou nepříčetní, i když na ně sedne moucha. A pak samozřejmě existuje spousta koní mezi těmito dvěma extrémy.

Kůň pravděpodobně neví nic o odčervovacích plánech, o vakcinačních schématech, nebo o tom, že ránu, kterou si vyrobil, když utíkal z výběhu je potřeba denně čistit, aby se dobře zhojila.

Kůň vnímá člověka, který k němu za určitých okolností přijde, nebo ho odvede na nějaké místo, začne na něj na určitou dobu působit nějakým nepříjemným podnětem, poté s tím přestane a odejde (nebo koně odvede zpátky do boxu, či na pastvinu).

To je úplně ten samý princip jako jakákoliv jiná práce s tlakem.

Veterinární úkony totiž z pohledu koně většinou vypadají tak, že koně na různě dlouhou dobu vystavíme nějakému nepříjemnému podnětu a pak, ve chvíli, kdy je úkon dokončen, ten podnět zase odstraníme.

To je úplně stejný princip práce s tlakem, který používáme při tréninku koně, ať už se jedná o práci ze země, ježdění, nebo třeba zapřahání.

MVDr. Kateřina Junghansová, NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ

Co se kůň učí při veterinárním ošetření?

Před chvílí jsme si vysvětlili, že veterinární ošetření je z pohledu koně pravděpodobně jen velmi málo odlišné od jakékoliv jiné práce s tlakem.

Protože tlak vytváří nepohodlí, má kůň přirozenou tendenci začít zjišťovat, jakým způsobem se tlaku zbavit. To nejjednodušší, co může udělat (a to první, co většinou udělá), je pohnout se směrem od tlaku.

V praxi to vypadá tak, že kůň zvedne hlavu, když se k jeho hubě přiblížíte s odčervovací pastou, zvedne končetinu, na které jste mu začali čistit ránu a podobně. 

Pokud v ten moment tlak povolí (vy, nebo veterinář ztratíte kontakt s tělem koně, nebo dojde k přerušení úkonu) a kůň pocítí úlevu spojenou s ukončením působení nepříjemného podnětu, dostává jednoznačnou informaci o tom, co má zkusit příště, aby se tlaku zase zbavil.

Když použijeme terminologii teorie učení, chování koně bylo v tu chvíli negativně posíleno. (O negativním posílení, jednom ze čtyř kvadrantů operantního podmiňování, byla řeč v předchozím článku.)

Kůň se také učí, za jakých okolností k nepříjemné situaci dochází. Dějí se tyto věci, když ho majitel zavede na nějaké určité místo? Začne být „dusno“ jakmile k němu přijde do boxu další osoba? Nastane problém ve chvíli, kdy majitel přijde do boxu s nějakým podezřelým předmětem? Přicházejí nepříjemné podněty vždycky od té samé osoby (veterináře)?

Při každém dalším ošetření dostává kůň odpovědi na tyto a další otázky. A podle toho také přizpůsobuje své reakce a svůj repertoár chování.

Spolupracující a nebo nespolupracující pacient?

Ten největší rozdíl mezi tím, zda kůň bude, nebo nebude spolupracovat při ošetření, netvoří ani tak míra nepříjemnosti určitého úkonu, ale spíše předchozí zkušenosti koně, tedy to, co se v průběhu života naučil.

Řadu citlivých, nekontaktních koní lze klidným přístupem „přemluvit“ ke spolupráci. Proti tomu ošetření koní, kteří mají letité špatné zkušenosti, bývá zpravidla mnohem obtížnější.

To, zda bude váš kůň během ošetření spolupracovat, záleží na tom, jaký druh chování budete upevňovat.

Pamatujte si, že chování, které vedlo k odstranění tlaku, nebo nepříjemného podnětu, si kůň zapamatuje jako úspěšné řešení dané situace a toto chování bude v budoucnu s větší pravděpodobností opakovat.

Představte si, že se koni například snažíte vyčistit ránu na noze. Koni to může být nepříjemné, navíc má dobře naučené zvednout nohu jako reakci na váš dotek, protože mu každý den vybíráte z kopyt, a tak bude nyní reagovat stejně – chvíli potom, co začnete čistit ránu, kůň zvedne nohu.

Pokud vy v tu chvíli ránu čistit přestanete, protože chcete počkat, až se kůň umoudří a opět se na tu nohu postaví, v podstatě jste svému koni „řekli“, že zvedání nohy je to správné chování, díky kterému se kůň zbaví nepříjemného podnětu.

Čím víckrát se tato situace bude opakovat, tím lépe si kůň svoji verzi správného chování upevní.

Koně se učí velmi rychle, proto můžete správným přístupem svého koně naučit spolupracovat, ale také nespolupracovat klidně i během jednoho jediného ošetření.

Proto ke každému ošetření (ať už ho provádí veterinář a vy koně držíte, nebo ho u svého koně provádíte sami), přistupujte jako k tréninkové lekci, jejímž cílem je naučit koně klidnému chování. Stejně, jako když zvykáte mladého koně na svoji přítomnost, na výstroj a na vaše pomůcky.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře