NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ nově v podobě online kurzu! Do konce srpna v předprodeji za zvýhodněnou cenu.  

Jak odměňovat koně bez uplácení

Častým argumentem proti používání odměn při tréninku i ošetřování koní je: „Ale já ho nechci uplácet pamlsky!“ Věřte, že to nechce ani ten, kdo s odměnami pracuje. Proto se dnes podíváme na to, jak můžeme koně efektivně trénovat pomocí odměn, aniž bychom sklouzli k uplácení.

Používání odměn při práci s obtížně ošetřitelnými pacienty se ukázalo jako velmi efektivní strategie. Na začátku jsem ale nad těmito koňmi málem zlomila hůl, protože jsem hodně rychle přišla na to, že stylem „tak já ho prostě budu krmit pamlsky a on si nechá odebrat krev“ to opravdu nepůjde.

Používání pamlsků má svá pravidla, která je nutné dodržovat, pokud má mít odměňování smysl a pokud si nechcete zadělat na problémy.

Trénink pomocí odměn se mezi trenéry a majiteli koní začíná těšit stále větší oblibě. Samozřejmě má, asi jako každý nový přístup, i řadu odpůrců. Jejich nejčastější argumenty (kromě již dříve zmíněného uplácení) jsou ty, že „kůň pak v člověku bude vidět už jen stroj na pamlsky“ , „kůň začne být díky pamlskům agresivní“ , „jediné, co se naučí je prolézat kapsy“ a podobně.

Nebudu vám mazat med kolem úst, cokoliv z výše popsaného se samozřejmě stát může. Proto se teď s vámi podělím o několik tipů, jak pracovat s odměnami bezpečně a efektivně. Nejdříve se ale podíváme na to, jak to NEDĚLAT:

Jak neodměňovat

„Jó, pamlsky, to už jsme taky zkoušeli, ale ani s nimi to nešlo…“

Sáhnout po pamlscích jako po variantě záchrany, když všechno ostatní (po dobrém i po zlém) selhalo, není ten nejchytřejší nápad. Představte si třeba situaci, kdy se s veterinářem chystáte odebrat vašemu (ne úplně spolupracujícímu) koni krev, ale bohužel se to nedaří snaha vašeho koně osvobodit se, je s každým pokusem důraznější.

Zkoušeli jste koně vší silou držet, vyhrožovat mu, cukat vodítkem, fajfku se vašemu vystresovanému koni nasadit sice podařilo, ale po chvíli sklouzla a od té doby stojí kůň pro jistotu s hlavou u stropu… Už nevíte, co dál, a tak vás napadne: „Co takhle zkusit pamlsky?“

Kůň, který je ve stresu, má ale jiné priority než přijímat potravu. Proto se často stává, že koně v takové situaci pamlsky ani nechtějí.

Ve stresových situacích má totiž hlavní slovo v řízení reakcí koně sympatický nervový systém. Slovo „sympatický“ se dá přeložit také jako „plný života“, „akční“. Z toho lze odvodit, že tato část autonomního (vůlí neřízeného) nervového systému připravuje koně na nějakou aktivitu, kterou je většinou pohyb. Sympatický nervový systém také aktivuje tělo k útěku, nebo boji – reakcím nutným k záchraně života.

Aktivitám jako je učení a přijímání potravy (to jsou 2 aktivity, o které nám jde, pokud chceme koně něco učit pomocí pamlsků) se kůň věnuje, jen pokud mu z jeho pohledu nehrozí nebezpečí. Tedy pokud je v klidu a v jeho těle převažuje tlumivá aktivita parasympatického nervového systému.

Přírodu v tomhle ohledu neošálíte. Proto pokud chcete úspěšně používat odměny, musíte začít tím, že koni vytvoříte klidné, bezpečné prostředí.

Neber úplatky, neber úplatky a hlavně: NEDÁVEJ ÚPLATKY!

Ani dávat koni pamlsky, ABY pro vás něco udělal, není ta nejlepší cesta. To jsou totiž přesně ty úplatky, kterým se chceme vyhnout. Ne že by koně měli nějakou morální zábranu vzít úplatek ve formě pamlsku, ale víte, jak úplatky fungují? Vy jste „zaplatili“ za něco, co se má stát v budoucnosti (i když blízké) ale kůň ze svého pohledu dostal „zaplaceno“ za chování, které provádí v přítomnosti, nebo ve velmi nedávné minulosti.

Z toho plyne, že když budete koně krmit pamlsky, ABY při veterinárním ošetření nehrabal nohou, kůň si bude myslet, že je to právě hrabání nohou, díky kterému dostává pamlsky. V takovém případě v sobě odměna nenese informaci o chování, které od svého koně požadujete.

Když budete například koni dávat pamlsky, ABY za vámi vlezl do přepravníku (což je velmi častá situace), kůň pochopí, že chování, které odměňujete, je stání předníma nohama na rampěnatahování krku směrem k vám, a že toto chování vlastně k získání odměny stačí.

Jak odměňovat

Správná odměna se liší od úplatku v tom, že ji koni dáváte ZA splnění určitého úkolu a ne proto, ABYSTE ho přiměli spolupracovat.

Odměňujte požadované chování

Až příliš často máme tendenci soustředit se na to, co se nedaří, než se těšit z toho, co se daří. U koní i v životě obecně. Abyste dokázali požadované chování správně odměnit a tím pádem i upevnit, nesoustřeďte se na to, co nechcete, aby kůň dělal, ale zaměřte se na chování, které chcete, aby dělal. To odměňte. Nepokládejte „slušné“ chování koně za automatické.

Odměňujte často

V článku o tom, jak kůň vnímá pochvalu, jsem poukazovala na to, že koně mají krátkou krátkodobou paměť a na základě vědeckých pozorování si pravděpodobně nedokáží ve své představivosti vyvolat minulé události. Tím pádem kůň z toho, že dostane pamlsek na konci lekce, nemá šanci pochopit, že po celou hodinu odváděl vynikající práci.

Abyste koně utvrdili v tom, které chování mu přinese odměnu, musíte ho (alespoň ze začátku) odměňovat opravdu velmi často a pokaždé, když u svého koně požadované chování uvidíte. Dlouhé tápání v nejistotě je pro koně velmi frustrující a de facto je to pro něj trest.

Přihořívá – přihořívá – hoří

Sice přesně víte, jaké chování od svého koně požadujete a jste připraveni toto chování okamžitě odměnit, ale ono se nějak ne a ne objevit. Kůň sice udělal několik náznaků toho, že asi chápe, co po něm chcete, ale z vašeho pohledu to pořád ještě není ono…

Pokud chcete úspěšně upevňovat u svého koně požadované chování, místo hry „schválně, jestli uhodneš, na co teď myslím“ s ním raději hrajte „přihořívá – přihořívá – hoří“. Pro koně je velmi obtížné uhodnout, co přesně po něm chcete, pokud mu k tomu neposkytnete nějakou nápovědu.

Proto nečekejte, až kůň sám od sebe nabídne cílové chování, nebo až splní celý úkol, ale odměňujte ho za každý malý krůček, který směřuje k vytyčenému cíli.

Takže je nesmysl dávat koni odměnu po skončení lekce, nebo veterinárního úkonu?

Ale vůbec ne! S každou odměnou, kterou koni dáte, investujete do společného vztahu. I u koně, kterého jste ze začátku museli odměňovat velmi často, se časem můžete dopracovat k tomu, že mu bude stačit odměna na konci ošetření.

Jen si musíte být vědomi toho, že kromě toho, že si kůň interakci s vámi spojuje s odměnami (a tím i s příjemnými pocity), vy zároveň posilujete u koně chování, které bezprostředně předcházelo podání odměny. Proto koni dávejte odměny pouze v okamžiku, kdy nedělá něco, co se vám nelíbí.

Podání odměny precizně načasujte

Budete-li koně odměňovat příliš brzy, nebo příliš pozdě (to je častější případ), může se snadno stát, že si kůň příchod odměny spojí s jiným chováním, než které vy máte v úmyslu upevňovat. Protože někdy není v našich silách podat koni pamlsek přesně ve chvíli, kdy bychom ho potřebovali odměnit, používá se při práci s odměnami takzvaný bridge signál. O něm bude řeč v některém z příštích článků.

Připravte se (a svého koně) předem

Skládali jste někdy nějakou zkoušku? Tak mi řekněte, jakou šanci uspět asi máte, pokud se začnete na tu zkoušku připravovat až ve chvíli, kdy celí vystresovaní čekáte na chodbě před kabinetem zkoušejícího? Že už vám to nějak nechce lézt do hlavy? Nedokážete se soustředit?

Váš kůň je na tom podobně. Pokud ho začnete učit klidnému chování při injekcích s veterinářem za zády a víte, že máte pár vteřin na to, abyste koně na tento úkon připravili, pak je úspěch jako výhra v loterii. Šanci máte, to ano, ale jistotou byste to určitě nenazvali, že ne?

Další věc je, že kůň, který nebyl zvyklý pracovat za odměny se nejdříve musí naučit základní pravidla chování v přítomnosti pamlsků. To vám v budoucnu ušetří mnoho problémů.

Musí být odměnou jen pamlsek?

Já vím, že z tohoto článku tak nějak vyplývá, že odměna rovná se automaticky pamlsek. Potrava se v tréninku pomocí odměn opravdu používá asi nejčastěji (alespoň u koní), protože její použití je jednoduché a pokud víte, co vašemu koni chutná, máte vyhráno. Navíc bylo prokázáno, že koně, kteří byli odměňovaní potravou, se zadaný úkol naučili lépe než koně, kteří byli odměňovaní jiným způsobem.

Ve skutečnosti ale potrava není jediný způsob, jak můžete svého koně odměnit. Pokud má kůň rád drbání, nebo jiný druh kontaktu, může být perfektní odměnou právě toto. Obzvlášť u malých hříbat to funguje perfektně.

Pokud má váš kůň rád pobyt venku se stádem, může pro něj být po skončení tréninku největší odměnou právě vypuštění do výběhu. To je ale zase věc, kterou na rozdíl od pamlsků a drbání neodměníte koně za každý dílčí úspěch, protože trénink by ztratil návaznost.

Pamatujte si, že odměna musí být odměňující především z pohledu koně. Proto to není nikdo jiný než kůň, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj tou nejlepší odměnou.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře
  • Stáhněte si eBook zdarma
  • Návštěva veterináře nemusí být noční můra pro Vás, ani pro Vašeho koně. Přečtěte si můj eBook zdarma a objevte cestu k péči o zdraví koně beze stresu.

  • Sledujte mě na Facebooku:
  • Spolupracující pacient na Instagramu: