NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Nekonfliktní fixace koně

Ať už se jedná o rutinní úkon, nebo akutní situaci, z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby byl kůň při veterinárním ošetření nějak fixovaný – alespoň tak, že ho majitel drží za ohlávku, nebo vodítko – i to je fixace. Manipulace s koněm před veterinárním ošetřením a jeho fixace má velký vliv na to, jestli se kůň bude ošetření bránit, nebo jestli při něm bude spolupracovat. Protože se tomuto tématu ve svém online kurzu Nekonfliktní ošetření koně věnuji jen okrajově, rozhodla jsem se mu věnovat tento článek.

Důvodem, proč se koně začnou stresovat a bránit ještě než úkon začne, bývá strach, který prožívají ne kvůli očekávání bolesti, ale díky manipulaci. Když se odbourá stres spojený s manipulací, často zmizí také problém s úkonem.

MVDr. Kateřina Junghansová, Nekonfliktní ošetření koně

Ať už se jedná o jakékoliv ošetření, aby bylo možné ho provést, je zpravidla nutné s koněm nějak manipulovat (to znamená chytit ho a přivést ho na místo, kde bude ošetření probíhat) a nějakým způsobem ho na vlastní ošetření zafixovat (fixací mám na mysli třeba i jen držení koně za ohlávku, nebo vodítko, ale také použití jakéhokoliv jiného fixačního prostředku, třeba nosního skřipce, neboli „fajfky“).

Tyto úkony dělá většina z nás napůl automaticky, často nevěnujeme velkou pozornost chování koně, je-li jakžtakž v normě, ani signálům, které k nám kůň vysílá. To většinou začneme řešit až tehdy, pokud obranná reakce koně překročí mez naší tolerance.

Tady se zase vrátím k tomu, co už jste ode mě mnohokrát četli – kůň se něco učí při každé interakci s člověkem. Kůň tedy získává zkušenosti nejen během samotného veterinárního ošetření, ale už během první manipulace s ním a také při fixaci. Ani k těmto úkonům byste tedy neměli přistupovat metodou pokus-omyl, nechcete-li svého koně vystresovat a naučit ho se fixaci bránit.

Zvláště koně, u kterých očekáváme problémy, máme tendenci držet co nejsilněji, nebo začínat hned s vysokou úrovní fixace (například hned dáváme koni „fajfku“, zatímco někdo další už mu zvedá přední nohu), aby kůň pokud možno nezvládl „něco vymyslet“.

Tento postup může být efektivní za podmínek, že:

 • Je fixace provedená správně a v klidu
 • Úkon začne okamžitě po zafixování koně
 • Nezabere více než pár vteřin
 • Uvolníte fixaci ihned po skončení úkonu ve chvíli, kdy je kůň klidný

Může být ale příčinou problémů, pokud:

 • Se vám koně nepovede správně zafixovat na první pokus: Pamatujte si, že kůň se neustále učí. S každým nepovedeným pokusem o jeho fixaci zjišťuje, jak se jí má efektivně bránit.
 • Svým přístupem koně vystresujete: Čím vyšší bude hladina stresových hormonů u vašeho koně, tím usilovněji bude mít snahu se bránit jak fixaci, tak ošetření.
 • Bude fixace trvat dlouho: Kůň si na neměnný tlak, který na něj působí delší dobu, bude postupně zvykat (proběhne takzvaná habituace – jeden z procesů učení, o kterém jste se mohli dozvědět v kurzu Nekonfliktní ošetření koně na straně 28. Abyste docílili stejné účinnosti, museli byste tlak (tedy intenzitu fixace) neustále zvyšovat.

Zásady správné fixace koně

 • Méně je více: Používejte ten nejjemnější možný způsob fixace (ideální je fixovat koně za vodítko připnuté k ohlávce) – snažte se k němu pomocí nekonfliktního přístupu dopracovat i u „složitějších“ koní. Nadměrná fixace totiž může paradoxně chování koně při veterinárním ošetření ještě zhoršit.
 • I při fixaci postupujte v souladu s tím, jak se koně učí – začátek fixace koně vnímají jako jakékoliv jiné přidání tlaku (v terminologii teorie učení je to pozitivní trest, tedy nepříjemný následek předcházejícího chování), konec fixace jako uvolnění tlaku. Chování, které z pohledu koně vedlo k uvolnění tlaku, bude kůň příště opakovat.
 • Pokud používáte nějaké další fixační prostředky, používejte je nejkratší možnou dobu, to znamená, zafixujte koně těsně před začátkem úkonu a fixaci uvolněte těsně po jeho skončení.
 • Žádný způsob fixace koni nesmí způsobit žádnou fyzickou ani psychickou újmu!

Myslete na to, že koně jsou zvířata, která se v případě ohrožení brání útěkem. Omezení jejich pohybu může zejména mladé, syrové koně velmi stresovat. Nekonfliktní přístup ke koňskému pacientovi snižuje množství fixace nutné k ošetření koně.

I díky vhodné fixaci můžete koně naučit, že není nutné dělat z ošetření drama

Přečtěte si jeden z příběhů z praxe, které najdete v online kurzu:

Jeden z mých pacientů, starší hřebec, potřeboval každý den dostávat léky v injekční formě do žíly. V zařízení, kde byl ustájený, měli takzvaný vyšetřovací box. (…)

Tento hřebec nebyl příliš přátelský k veterinářům, takže mi ho ošetřovatelé hned před první injekcí zavedli do tohoto boxu. Jen co jsem se dotkla jeho krku, hřebec začal házet hlavou, zvedat se na zadní a do toho si občas hrábl přední nohou.

Protože byl ale ve vyšetřovacím boxe a nemohl mě zranit, stála jsem klidně vedle něj a držela mu ruku na krku. Když se uklidnil, přestala jsem se ho dotýkat a o krok jsem couvla. Nedošlo tedy k posílení nežádoucího chování (ke kterému evidentně docházelo v minulosti opakovaně), ale naopak jsem tímto u hřebce upevnila požadované chování – klidné stání. Tento scénář se pak ještě asi dvakrát, nebo třikrát opakoval, pokaždé s menší intenzitou nežádoucího chování, až si hřebec relativně v klidu nechal dát injekci.

Druhý den už hřebec jen párkrát hodil hlavou a při injekci klidně stál. Od třetího dne už dostával léky ve svém boxe beze stresu, bez toho, aby se ošetření jakkoliv bránil, a abychom se museli bát, že nás (mě, nebo ošetřovatele) při aplikaci injekce zraní. (…)

To je, myslím, docela pěkný příklad toho, co se stane, když ke každému ošetření koně přistupujete jako k tréninkové lekci, jejímž cílem je naučit koně klidnému chování.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře