NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Nekonfliktní ošetření koňského pacienta

Možná jste někdy sami zažili podobnou situaci, (nebo jste o ní alespoň slyšeli) :

 • Váš kůň má ránu na noze, kterou je třeba denně čistit. První den to ještě šlo, ale pak zjistil, o co jde a začal kopat. Druhý den se to dalo zvládnout, když mu pomocník zvedl přední nohu. Třetí den kůň musel dostat navíc ještě fajfku. Takže ošetření rány nyní zaměstná 3 lidi a je to stres pro všechny strany včetně koně.
 • Váš kůň musí dostávat antibiotika. Ve své krmné dávce je nesežere, takže je nutné mu je dávat dvakrát denně stříkačkou do huby. Ráno jste to zvládli, večer už kůň dělal trochu drahoty, druhý den ráno skončila půlka antibiotik ve vašich vlasech a večer se váš kůň nechce nechat chytit, takže ho 10 minut naháníte v boxe a moc se vám nelíbí, jak se k vám začíná točit zádí…
 • Váš kůň úplně dobře nezvládá injekce. Dokud má váš kůň pocit, že se nic neděje, je v klidu. Ale jakmile zjistí, že ta osoba u něj v boxe je veterinář, který se ho chystá očkovat, nebo mu odebírat krev, je konec… Spolu s veterinářem se ho snažíte přemluvit, pak přelstít a nakonec nějak zpacifikovat a nenechat se při tom pošlapat.

To jsou situace, kdy dochází ke vzniku a/nebo stupňování konfliktu mezi člověkem a koněm.

Většina veterinárních úkonů je koním nepříjemná, je naprosto přirozené, že se jim brání, a tak vám nezbývá, než to nějak vydržet, nenechat se převálcovat a snažit se úkon provést co nejrychleji… A nebo to jde i jinak?

Medicína má jasně stanovené postupy jednotlivých vyšetření a léčebných procedur. Už ale nezohledňuje to, jak bude kůň jednotlivé úkony přijímat a jak na ně bude reagovat.

Na spolupráci koně ale záleží víc, než byste si možná mysleli. Kůň je velké a silné zvíře s geneticky zakódovaným strachem z neznámého a útěkovým reflexem. Pokud se začne ošetření bránit, může se snadno stát, že veterinář, majitel, nebo další osoby, které u ošetření koně asistují, přijdou k úrazu.

To, zda se kůň nechá v klidu ošetřit, často rozhoduje o úspěchu léčby, o tom, zda se kůň bude moci vrátit ke sportovní kariéře, nebo dokonce o dalším životě koně!

Když se na to podíváme z druhé strany, naše znalosti a schopnosti zacházet s koňmi a předcházet konfliktům při ošetření rozhodují o úspěchu léčby, o sportovní kariéře, o životě koně…

Konflikt mezi člověkem a koněm nemusí být nutnou součástí ošetření

V praxi jsem se (asi jako většina veterinářů) setkávala s různými nespolupracujícími pacienty relativně často. Chtěla svým pacientům poskytovat opravdu komplexní péči včetně přístupu, který je sám o sobě nebude stresovat a mně komplikovat práci.

Postupně jsem si v hlavě vypracovala takový manuál, jak ošetřovat koně bez toho, aby měli potřebu se začít ošetření bránit a dala jsem mu pracovní název nekonfliktní přístup.

MVDr. Kateřina Junghansová, NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ

Nekonfliktní přístup je takové zacházení s koněm, které ho zbytečně nestresuje a nevyvolává u něj potřebu se bránit.

To chce klid…

Ošetřovat koně bez konfliktu lze pouze tehdy, pokud se nám podaří udržet ho v klidu. To jde jen, když jsme v klidu i my.

Stres „přepne koně do režimu přežití“. To znamená, že zvyšuje potřebu koně utéct, nebo se bránit a tím i možnost vzniku konfliktu. Hladina stresu se u koně zvyšuje postupně (u různých koní a v různých situacích různě rychle) a odráží se na jeho chování (strnulý postoj, vysoké držení hlavy, široce otevřené oči a rozšířené nozdry…)

Naučte se číst tyto jemné změny v chování a vnímejte je jako rozsvícení varovné kontrolky, která vás upozorňuje na nutnost zpomalit a změnit svůj přístup ke koni.

Nezapomínejte na všudypřítomný proces učení

Další věc, kterou musíme mít na paměti je, že koně (a samozřejmě i další zvířata) se během veterinárního ošetření učí. Podle mého názoru není z pohledu koně zase takový rozdíl mezi veterinárním ošetřením a jakoukoliv jinou tréninkovou lekcí

Z pohledu člověka je tam jeden podstatný rozdíl: při tréninku formujeme chování koně vědomě tak, aby kůň reagoval na naše pomůcky podle našich představ. Při veterinárním ošetření obvykle nevnímáme to, že koně v podstatě také trénujeme.

Díky tomu nemáme plně pod kontrolou, jaké chování se kůň během veterinárního ošetření naučil.

Podle mých zkušeností stojí za převážnou většinou konfliktů mezi člověkem a koněm během veterinárního ošetření právě to, že člověk koně nevědomě naučil nežádoucí chování, nebo ho toto chování při provádění úkonu nevědomky systematicky učí a zároveň ho za něj trestá.

Kůň je zmatený, protože nenachází v chování člověka smysl, ani odpovědi na otázky: „Tak co mám tedy dělat? Co po mě vlastně chceš? Co mám udělat proto, aby tato nepříjemná procedura skončila?“

Cílem nekonfliktního přístupu je od začátku nastavit podmínky ošetření tak, aby kůň dostal svoje odpovědi, věděl, co se po něm chce a necítil se nucený ukončit stresující situaci útěkem, nebo agresivním chováním.

MVDr. Kateřina Junghansová, NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ

Cílem nekonfliktního přístupu je postupovat tak, abychom ho systematicky učili klidnému chování při ošetření. To znamená, že bychom měli postupovat tak, aby kůň věděl, co se s ním děje, jaké chování se od něj očekává a měl možnost na naše požadavky reagovat.

Co se tedy koně během ošetření učí?

Z pohledu koně vypadá totiž většina veterinárních úkonů tak, že na koně různě dlouhou dobu působíme nějakým fyzickým, nebo psychickým tlakem, který pak v určitém momentě uvolníme. (O tom byl minulý článek.) Jako fyzický tlak si představte například fixaci koně, injekci nebo přiložení ultrazvukové sondy a jako psychický tlak třeba přítomnost veterináře v boxe.

Řada konfliktů při veterinárním ošetření vzniká proto, že používáme tlak necitlivě a nesystematicky, nevědomky ho uvolňujeme přesně ve chvíli, kdy se kůň ošetření brání a tím ho vlastně učíme nežádoucímu chování.

Protože tlak vytváří nepohodlí, má kůň přirozenou tendenci začít zjišťovat, jakým způsobem se tlaku zbavit. To nejjednodušší, co může udělat, je pohnout se směrem od tlaku.

V praxi to vypadá tak, že kůň zvedne hlavu, když se k jeho hubě přiblížíte s odčervovací pastou, zvedne končetinu, na které jste mu začali čistit ránu a podobně. 

Pokud v ten moment tlak povolí (vy, nebo veterinář ztratíte kontakt s tělem koně, nebo dojde k přerušení úkonu), kůň dostává jednoznačnou informaci o tom, co má dělat, aby se tlaku zbavil. Jinak řečeno, jeho chování bylo negativně posíleno.

MVDr. Kateřina Junghansová, NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ

Nekonfliktní ošetření koně v praxi

 • Předem si rozmyslete postup ošetření od chvíle, kdy přijdete za koněm do boxu (nebo na pastvinu) až do chvíle, kdy od koně budete odcházet.
 • Váš první (ideálně i každý další) kontakt s koněm by měl probíhat v přátelském duchu a hlavně v KLIDU!
 • Myslete na to, že kůň se učí a protože jeho prioritou je zbavit se nepohodlí, chování, které k němu vedlo si vryje do paměti velmi rychle a velmi hluboko. Z jeho pohledu to pak bude SPRÁVNÁ REAKCE na konkrétní úkon, nebo na přítomnost veterináře.
 • Proto pravidelně upevňujte klidné chování koně tím způsobem, že na chvíli přerušíte úkon ve chvíli, kdy kůň klidně stojí. Není to o teatrálních gestech. Je to spíš tichý rozhovor, kterého si nemusí všimnout nikdo kromě vašeho koně, nebo vašeho pacienta.
 • Pokud zvolený postup evidentně nefunguje, vymyslete jiný. Neopakujte stejné chyby a zároveň nenechte koně procvičovat nežádoucí chování.

Naučte se, jak pečovat o zdraví koně bez konfliktu

Přečtěte si můj nový eBook s názvem Nekonfliktní ošetření koně

 • 80 stran praktických informací
 • Základy teorie učení
 • 4 pilíře nekonfliktního ošetření
 • Základní pravidla bezpečnosti
 • Postupy nekonfliktního ošetření koně
 • Příklady z praxe
 • Přístup do členské sekce s bonusy
 • Půlhodinový webinář jako jeden z bonusů

Pozor změna: Nekonfliktní ošetření koně má nyní podobu online kurzu!

 1. vydání (forma eBooku) je dostupné jako jeden z bonusů ke kurzu

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře