NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Nemůžu chytit svého koně! (1. část)

Možná to znáte: přicházíte k výběhu a váš kůň odcválá do nejvzdálenějšího rohu, jen co vás uvidí. Nebo: Jdete chytit svého koně do výběhu, on vás nechá přiblížit zhruba na metr a jen co překročíte tuhle vzdálenost, odkluše o pár metrů dál a začne se pást. To se pak opakuje ještě několikrát do té doby, než se vám podaří koně nějak přelstít a chytit. Dělá vám to snad naschvál? Baví ho se s vámi nahánět?

A nebo k vám má přijet veterinář a vy chcete chytit svého koně v boxe, protože víte, že se obvykle nechce nechat chytit a vy nechcete zdržovat. Takže uděláte krok směrem ke koni, on udělá krok od vás. Uděláte další krok k němu, on zase krok od vás. Vy uděláte 2 kroky, už se vám skoro podaří nasadit koni ohlávku, ale v tom se k vám váš kůň otočí zády…

Situace, kdy nemůžete chytit svého koně, je obvykle celkem frustrující. Zvlášť, když spěcháte, protože chcete jít jezdit předtím, než půjdete do práce, nebo protože má každou chvíli přijet veterinář a nebo ve chvíli, kdy už máte nervózně přešlapujícího veterináře za zády. Proto se v tomto článku blíže podíváme na to, proč se koně nechtějí nechat chytit a co s tím.

Když se kůň nechce nechat chytit

Co dělat, když se kůň nechce nechat chytit? Existuje mnoho různých „vychytávek“ a postupů, jak chytit koně, který nemá v úmyslu nechat se chytit. Vsadím se, že když vznesete dotaz: „Co dělat, když se kůň nechce nechat chytit“ do pléna, dostanete určitě hned několik různých návodů na zaručený úspěch.

Jsou tyto postupy ale použitelné u vašeho koně? Na jakých principech fungují? To je velmi důležité vědět, protože pouhým kopírováním něčeho, co někomu jinému funguje bez toho, abyste rozuměli tomu PROČ a JAK to funguje, můžete problém svého koně ještě zhoršit a/nebo nebo to časem vzdáte s tím, že jemu/jí to funguje, ale u vašeho koně tohle není cesta.

Proto se v tomto článku nejdříve podíváme na tento problém z druhé strany – nebudeme se soustředit na řešení, ale na příčinu. Když odhalíte příčinu, dokážete vymyslet řešení. Pokud dokážete najít a odstranit příčinu, problém často zmizí sám. Naopak, snažit se řešit problém a nesoustředit se při tom na odstranění příčiny, je to samé, jako uklízet tak, že budete zametat smetí pod koberec.

To, jestli a do jaké míry máte, nebo nemáte problém svého koně chytit, odráží váš vzájemný vztah. Je tu ale i pár dalších věcí, které je potřeba vzít v úvahu:

Nejčastější důvody, proč se koně nechtějí nechat chytit:

 • Strach z bolesti (díky nepadnoucí výstroji, násilným tréninkovým metodám, nestabilnímu sedu jezdce, nebo zdravotnímu problému koně)
 • Strach z jiných nepříjemných podnětů spojených s přítomností člověka obecně, nebo určité konkrétní osoby (například veterináře)
 • Strach z izolace (kůň ví, že příchod majitele znamená odvedení od stáda)
 • Nedůvěra v člověka / strach z člověka (například kvůli špatným zkušenostem z minulosti)

Snažte se odhalit problém vašeho koně

Pokuste se odpovědět si (opravdu upřímně) na následující otázky:

 • Co většinou následuje potom, co koně chytíte? Odvedete ho z výběhu, kde se pásl ve společnosti ostatních koní? Dáte na něj výstroj, která „by mu měla jakžtakž sedět“, ale soudě podle jeho výrazu mu příjemná určitě není?
 • Dělá vašemu koni problém odejít od stáda? Je váš kůň závislý na ostatních koních? Nechce opustit stádo a čím víc se od něj vzdaluje, tím víc je nervózní?
 • Je váš kůň při práci „kyselý“, nebo projevuje nějaké příznaky diskomfortu? Je možné, že vašeho koně něco bolí (ať už v důsledku tréninku, který neodpovídá jeho fyziologickým možnostem, nebo v důsledku zdravotního problému)? Zvládá se kůň po tréninku správně zregenerovat? A opět ta stejná otázka: sedí vašemu koni výstroj?
 • Jaký máte s vaším koněm vztah? Kolik času, který strávíte se svým koněm, věnujete něčemu jinému, než tréninku? Zajímají vás potřeby vašeho koně? Jak jste na tom se vzájemnou důvěrou? Máte pocit, že se vás váš kůň bojí, nebo je ve vaší přítomnosti ostražitý, protože nikdy neví, jestli přijde odměna, nebo trest?
 • Koupili jste koně s tím, že bylo obtížné ho chytit?
 • Také je důležité zamyslet se nad tím, jak dlouho problém trvá?

Někdy to není jednoduché…

Já vím, že jste to sedlo možná vybírali měsíc a kupovali jste ho s nejlepším vědomím a svědomím. Nebo jste možná vystřídali těch sedel víc a tohle vašemu koni fakt sedělo ze všech nejlépe. A navíc stejně teď na nové sedlo nemáte… Co když se ale váš kůň nechce nechat chytit právě proto, že vzápětí dostane sedlo, které ho tlačí?

Také někdy není jednoduché si upřímně přiznat, že vztah mezi vámi a vaším koněm je na bodu mrazu kvůli několika nedávným incidentům na vyjížďce, při nastupování do vozíku a také při posledním veterinárním ošetření…

Jak se můžete dozvědět v kurzu Nekonfliktní ošetření koně, důvěra je dynamický proces. Její budování se podobá spoření na účet. Ve chvíli, kdy svého koně nějak zradíte, nebo mezi vámi vznikne konflikt, z tohoto pomyslného účtu vybíráte. Kolik máte naspořeno?

A že by vaše tréninkové metody vašemu koni způsobovaly nějaké fyzické, nebo psychické útrapy? Ale vždyť jste si jistí, že se svým koněm pracujete, jak nejlépe dovedete. Trénink, který překračuje možnosti a schopnosti vašeho koně? Nesmysl! Zdravotní problém? Vždyť nevypadá, že by mu něco bylo! A jste si jistí?

Dělá to naschvál?

Když už se pár minut naháníte se svým koněm ve výběhu, možná vás napadne něco jako: „On to dělá naschvál“. Nebo možná tak o příčině problémů s chytáním vašeho koně přemýšlíte: „On mi to dělá naschvál, vždycky když spěchám, tak se nechce nechat chytit.“ Proč by vás jinak vždycky nechal k sobě přijít na půl metru a pak odklusal o pár metrů dál? Jaký jiný důvod by k tomu měl, než že z toho má škodolibou radost?

Tady vás asi zklamu – dělat někomu něco naschvál a mít škodolibou radost z toho, že je ten druhý naštvaný, to je způsob, jakým funguje náš lidský mozek. Protože takhle uvažujeme my, máme tendenci si představovat, že je tenhle způsob myšlení vlastní i dalším živočichům. Současné vědecké poznatky to ale vyvracejí.

Na rozdíl od člověka nemá kůň (a další domácí zvířata) tak rozvinuté čelní laloky mozku, které umožňují složité abstraktní myšlení. A dělat někomu něco naschvál, to už je pěkně složitý proces:

Předně musíte vědět, že situace, do které člověka, kterému děláte naschvály stavíte, je mu nepříjemná. A to zjistíte buď ze svých vlastních zkušeností, které zobecníte (ani schopnost koně zobecňovat není tak dobrá, jako ta naše) a přenesete je na druhou osobu. To znamená, že si tu druhou osobu představíte ve stejné situaci a také si představíte, jak se cítí nepříjemě.

Nebo to zjistíte na základě pozorování druhé osoby v dané nepříjemné situaci. A pak se pokusíte dostat tu ubohou osobu do podobné situace ale nejlépe tak, aby ona byla naštvaná a vy jste vyvázli bez trestu. Odměnou vám pak je vztek dané osoby.

Celkem složité, že? A to se bavíme o situaci, kdy člověk dělá naschvály člověku, tedy jedná se o stejný živočišný druh a většinou i 2 bytosti ze stejného kulturního prostředí, mluvící stejným jakykem. Je zvláštní kolik lidí považuje koně za tvory s hodně omezenou inteligencí a zároveň tvrdí, že jsou schopní jim něco dělat naschvál.

Druhá věc je, že bychom si neměli chování koní (ani dalších zvířat) brát příliš osobně. Opět je to lidský nešvar, zajímat se víc o to, jak naštvat druhého, než jak být sám spokojenější. Koně takhle neuvažují.

Kůň si bude chtít zajistit svým chováním daleko pravděpodobněji řadu jiných věcí, které jsou prospěšné jemu, než že by se snažil dělat vám něco naschvál, aby měl pak pocit zadostiučinění z vašeho vzteku a pocitu bezmoci. Zaprvé to opět vyžaduje docela pokročilé uvědomování si a zadruhé: co by z toho měl? Jaké výhody by pro koně plynuly z toho, že člověka naštve?

Prostě se mu jen nechce pracovat?

Možná. Tady se zase vracíme k tomu, co jsem psala na začátku článku. Důvody, proč se kůň nechce nechat chytit, jsou nejčastěji tyto:

 • Strach z bolesti
 • Strach z jiných nepříjemných podnětů
 • Strach z izolace
 • Nedůvěra v člověka / strach z člověka

Pokud interakce s vámi koně stresuje (nebo má kůň špatné zkušenosti s minulými majiteli a stresuje ho práce s lidmi obecně), pokud je nervózní, když není ve stádě, pokud má kůň chronický zdravotní problém, který mu při práci působí bolest, nebo pokud je ta bolest spojená s výstrojí, nebo sedem a pomůckami jezdce, pak ano: možná je důvodem k tomu, že se kůň nechce nechat chytit to, že se mu „jen“ nechce pracovat.

Vyloučit / odhalit a vyřešit zdravotní problém, nebo jiný zdroj bolesti

Abych tedy první část tohoto článku nějak uzavřela: Dozvěděli jste se, jaké jsou nejčastější důvody k tomu, že se kůň nechce nechat chytit. Všechny souvisejí se zápornými emocemi (nejčastěji se strachem) a valná většina z nich souvisí s bolestí (a bolest sama o sobě také zrovna nevyvolává kladné emoce, takže tady se nám kruh uzavírá).

Kůn se neustále učí. Nejen v online kurzu Nekonfliktní ošetření koně se zabývám tím, že proces učení probíhá v každém okamžiku a ovlivňuje každou interakci člověka a koně.

Pokud po každém chycení bude následovat něco, co koni působí bolest (ať už v důsledku tréninku, nepřiměřeného zatížení, výstroje, nebo zdravotního problému), kůň si tuto zkušenost zapamatuje. Nebude trvat dlouho a zjistí, že nejjistější způsob, jak další takové nepříjemné situaci předejít, je držet si člověka od těla – tedy nenechat se chytit.

Proto než se pustíte do modifikace chování koně – do řešení jeho problému s chytáním – je třeba nejdříve vyloučit to, zda za jeho neochotou nechat se chytit není zdravotní problém.

Může to být opravdu cokoliv od problémů se zuby, přes svalovou blokádu, bolest zad v důsledku nepadnoucího sedla, až po žaludeční vředy. Cokoliv, co koni působí bolest, nebo jiné obtíže v době kdy je s vámi – tedy potom, co ho chytíte.

Pokud s vaším veterinářem (chiropraktikem, fyzioterapeutem, odborníkem na pasování sedel, zubařem…) odhalíte problém, který by mohl koni způsobovat chronickou bolest, nejdříve vyřešte ten. Dalším příčinám a jejich řešení se budu věnovat v následujícím článku.

Při chytání koně je důležité neupevňovat nevědomky útěkovou reakci

Možná si teď říkáte, je sice fajn vědět, jaké jsou nejčastější příčiny toho, proč se kůň nechce nechat chytit, ale všechny se dají řešit, až když toho koně chytíte. To je pravda. 🙂 Proto jsem se tomuto tématu rozhodla věnovat opravdu dost prostoru v 6. lekci online kurzu Nekonfliktní ošetření koně v rámci nekonfliktní manipulace s koňským pacientem:

Pusťte si ukázku:

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře