NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Nerozbijte si svého veterináře!

Bezpečnost je velké a stále aktuální téma při jakékoliv práci s koňmi, veterinární ošetření nevyjímaje. Věděli jste, že podle studie provedené ve Velké Británii je práce koňského veterináře co do počtu pracovních úrazů nejnebezpečnější civilní profesí? Proto bych se v tomto článku chtěla zaměřit právě na téma bezpečnosti při ošetřování koňských pacientů. Je jasné, že některé úrazy se semelou ve vteřině a úplně všemu zabránit nelze. Ale i tak lze pomocí vhodných opatření riziko zranění výrazně snížit. V tomto článku se na některá z nich podíváme.

Různé pracovní úrazy, od těch nejbanálnějších, jakými je pár modřin, až po ty nejzávažnější bohužel nejsou v životě koňského veterinárního lékaře ojedinělým jevem.

Koně jsou velká, silná a rychlá zvířata (i poník váží většinou víc a má větší sílu než průměrná veterinářka), která v případě ohrožení reagují útěkem. Pokud útěk není možný (nebo pokud mají zkušenost, že se v minulosti tato varianta neosvědčila, pak se mohou bránit kopáním, kousáním, hrabáním přední končetinou, tlačením se na člověka a tak dále.

Z toho důvodu je nutné ke každému ošetření koně přistupovat tak, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko, že dojde ke zranění člověka (a samozřejmě také koně). To se týká jak přístupu ze strany veterináře, tak samozřejmě i ze strany majitele.

Nezapomeňte na to, že pokud jste majitel koně (nebo člověk, který má koně v tréninku), zodpovědnost za chování koně leží na vašich bedrech!

Osobně si myslím, že hlavními „zabijáky“ bezpečného ošetření koně jsou následující 3 věci

  • Nedostatek prevence
  • Nedostatek informací
  • Nedostatek zkušeností

Kampaň ‚Nerozbijte si svého veterináře!‘

Potřebu zvýšit informovanost majitelů i veterinářů a bezpečnost při ošetřování koňských pacientů si před několika lety uvědomili ve Velké Británii (předpokládám, že v návaznosti na alarmující výsledky výše zmíněné studie).

Vzdělávací organizace BEVA (British Equine Veterinary Association – Britská asociace koňských veterinárních lékařů) vydala kampaň s názvem Don’t break your vet (nerozbijte si svého veterináře). Cílem této kampaně bylo zvýšit bezpečnost veterinářů i dalších osob, které se podílejí na ošetřování koňských pacientů.

Doktorka Gemma Pearson z Royal School of Veterinary Studies v Edinburghu tam v několika krátkých videích mluvila o tom, jak přistupovat ke koňskému pacientovi v různých situacích a jak učit koně při ošetření spolupracovat. Kampaň můžete shlédnout na YouTube. Odkazy na videa (v angličtině) přidávám zde:

Don’t break your vet: Introduction
Don’t break your vet: Easy injections
Don’t break your vet: Learning to stand still
Don’t break your vet: Calm clipping
Don’t break your vet: Leading & trotting up
Don’t break your vet: Happy heads
Don’t break your vet: Clicker training
Don’t break your vet: Worry-free worming

Tato kampaň mě na začátku mé cesty, kdy jsem si sumírovala dostupné informace a mé zkušenosti s nespolupracujícími pacienty, velmi inspirovala. Současně mě utvrdila v tom, jak málo informací (těch relevantních!) je na toto téma dostupných a jak málo jsou rozšířené, a že je tedy opravdu důležité dělat v této problematice osvětu.

Jak zvýšit bezpečnost při ošetřování koně

Tady bych se chtěla vrátit k výše zmíněným třem „zabijákům“ bezpečného ošetření a zaměřit se na ně více detailněji.

Nedostatek prevence

Nejen v medicíně platí, že kapka prevence je účinnější než kýbl léku. Při práci s koňmi je velmi důležité předvídat připravit se předem tak, abychom minimalizovali riziko zranění při ošetřování koně. Když se bavíme o přípravě, musíme vzít v úvahu dva aspekty:

  • Vhodné prostředí

Prostředí, kde koně ošetřujeme, má na bezpečnost obrovský vliv. Proto by toto prostředí samo o sobě mělo být bezpečné. Pro ošetřování koně je nutné (předem!) vybrat takové prostředí, kde je dostatek prostoru na manipulaci a koněm i na to, aby osoby, které koně ošetřují měly kam uhnout.

Zároveň by tam mělo být co nejméně předmětů, o které by se kůň, nebo člověk mohl zranit (to znamená cokoliv od trčících hřebíků výstroj poházenou na podlaze až po stájové náčiní opřené v jediném rohu, kde by byl jakžtakž prostor). Důležitý je také neklouzavý povrch.

Prostředí, ve kterém ošetření probíhá, by mělo být také co nejméně rušivé a kůň by se v něm měl pokud možno cítit komfortně. Tak nejsnáze předejtete tomu, že se kůň během ošetření něčeho lekne.

  • Připravenost koně

Asi tím nejdůležitějším aspektem bezpečného ošetření je to, že se kůň nechá ošetřit, že se nebude ošetření bránit. To předpokládá, aby byl zvyklý alespoň na základní manipulaci a aby s ní neměl problém.

K mnoha úrazům veterinářů a dalších osob dochází při ošetřování koní, kteří nemají základní návyky, nejsou zvyklí na přítomnosti lidí, nebo při ošetřování koní, kteří se v minulosti naučili bránit veterinárním úkonům.

A nejde jen o samotné veterinární úkony. Teď mi vyskočila v mysli historka, kterou mi vyprávěla kamarádka chiropraktička. Ta přijela do nějaké stáje, kde si objednali chiropraktické ošetření koně, majitel jí dal do ruky ohlávku, ukázal na několikahektarovou pastvinu a říká: „Je to támhleten, ale my ho nemůžeme chytit.“

Nevím, jak to nakonec dopadlo, ale otázka je, zda by kůň, kterého je obtížné chytit, zvládl v klidu stát při chiropraktickém ošetření a zda by práce s ním byla pro chiropraktika vůbec bezpečná.

Já mám samozřejmě takových historek v zásobě taky pár, od: „Náš kůň se zranil a potřebovali bychom ho ošetřit. Akorát on na sebe úplně nenechá sáhnout, no…“, až po: „My bychom potřebovali odebrat krev – minulému veterináři se to nepovedlo a ten předinulý skončil v nemocnici.“

Uvědomte si, že pokud máte syrového koně, nebo koně, který má ze základní manipulací a péčí problémy, vystavujete nejen sebe, ale také veteináře zbytečnému riziku zranění.

Veterinář má v popisu práce koně ošetřovat a provádět preventivní vyšetření a úkony, ne koně krotit a převychovávat. Tedy pokud to nenabízí jako další (placenou) službu klientům.

S tím souvisí ještě další věc – řada veterinářů si za ošetření nezvladatelného koně účtuje víc. A je to pochopitelné. Pokud by bylo chování koně opravdu nebezpečné, veterinář může jeho ošetření odmítnout.

Máte-li koně, který nemá rád veterináře, nebo nezvládá ani bežné ošetření a manipulaci, protože má třeba špatné zkušenosti z minulosti, nezoufejte: lze to řešit!

Inspiraci najdete třeba tady:

…a tady je detailnější vysvětlení:

Injekce samozřejmě nejsou jediný úkon, při kterém lze koně naučit spolupracovat. Koně je možné naučit při dobrovolně spolupracovat při mnoha veterinárních úkonech, jako je odčervení, ošetření oka, čištění rány a podobně, i při běžné péči, jako je úprava kopyt a tak dále.

Z mého pohledu, pokud chcete dát koni dárek, který opravdu zvýší kvalitu jeho života, vyplatí se investovat čas a peníze do řešení jeho problému a do kvalitního tréninku.

Připravovat koně na spolupráci při ošetření má mnoho výhod. Jednou z nich je to, že uvidíte, jak kůň reaguje v situacích podobných veterinárním úkonům ještě ve chvíli, kdy o nic nejde a kdy můžete na požadovaném chování zapracovat.

Například, pokud je váš kůň relativně klidný, běžnou manipulaci zvládá bez problémů, můžete předpokládat, že se bude podobně chovat i při vakcinaci, nebo odběru krve. Můžete to předpokládat, ale nemůžete si být jistí, dokud neuvidíte, jak kůň v té situaci doopravdy reaguje.

Pokud se budete věnovat tréninku koně ke spolupráci, budete mít šanci to zjistit a budete mít čas tou situací koně krok za krokem provést a vytvořit tak pozitivní zkušenost.

Nedostatek informací

Dalším zabijákem je nedostatek informací. Nebo možná lépe – nedostatečná informovanost. I když je pravda, že na téma chování koně při veterinárním ošetření, nebo tréninku koně ke spolupráci je stále ještě žalostně málo podložených, ucelených a relevantních informací, nějaké se přece jen sehnat dají…

Pokud chcete opravdu proniknout to této problematiky a vyřešit problém svého koně, nespokojte se s útržkovitými informacemi a radami typu: „Kůň má nedostatek respektu, je potřeba mu ukázat, kdo je tu šéf a bude po problému.“ Tímto způsobem totiž většinou zametáte skutečný problém pod koberec.

Dejte si práci s tím, vyhledat si dostatek informací o tom, jak se koně učí, jak přistupovat ke koňskému pacientovi, abyste u něj nevyprovokovali obrannou reaci a jak řešit problémy. Pak si dokážete udělat celkový obraz o chování koňského pacienta a dokážete si poradit v řade různých situací.

Pokud se vám nechce trávit hodiny nad knihami a u počítače a pročítat zahraniční literaturu (protože té české je na toto téma pramálo), můžete začít třeba tady:

Nedostatek zkušeností

Je velmi důležité mít informace – vědět, proč se koňský pacient chová tak jak se chová, jak se koně učí a jak využít přirozeného procesu učení ve svůj prospěch. Ale informace samy o sobě jsou jen suchá teorie, pokud chybí zkušenosti z praxe.

To, zda dokážete nespolupracujícího pacienta ošetřit, nebo ho naučit spolupracovat, záleží do značné míry na vaší šikovnosti a zkušenostech s koňmi. Ke koňským pacientům není vhodné přistupovat metodou pokus-omyl. Koně se učí velmi rychle a díky tomu se mohou naučit, jak se bránit ošetření, klidně během prvních pár minut.

Pokud vnímáte, že potřebujete získat více zkušenosti a jistoty při práci s koňmi, pracujte na sobě. Trénujte. Zainvestujte do svého rozvoje a najděte si trenéra, jehož přístup s vámi rezonuje a jehož práce vyhovuje vašim požadavkům.

Závěrem

Jako majitelé máte zodpovědnost za chování vašeho koně. Nevystavujte svého veterináře zbytečnému riziku zranění. Nerozbijte si svého veterináře!

S tím, že váš kůň nemá rád veterináře, nebo mu dělají problém konkrétní úkony, je možné něco dělat. Jestliže víte, že váš kůň má problém s veterinárním ošetřením, řešte to.

Čas který strávíte přípravou koně na veterinární ošetření (nebo tréninkem koně ke spolupráci), je čas, který je dobře investovaný především do bezpečnosti, ale také kvality života vašeho koně a kvality vašeho vztahu s ním.


Tento článek vyšel v mírně rozšířené verz také na Equichannelu. Najdete ho zde >>

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře