NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

Nouzový plán pro majitele koní a jezdecké společnosti podle německého serveru St.Georg.de

Jak už jsem psala v předchozím článku, vládou nařízený zákaz volného pohybu osob v souvislosti s pandemií koronaviru má bezesporu dopad i na životy mnoha majitelů, jezdců a jejich koní. Karanténa má několik výjimek, které slouží k zajištění běžných životních potřeb lidí i zvířat. Úřady i odborníci nás nabádají ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti, aby se podařilo zpomalit průběh infekce.

Na německém serveru St.Georg.de nyní najdete nouzový plán pro majitele koní a jezdecké společnosti. Tento plán platí v Německu, u nás podobná doporučení k zajištění péče o koně v čase zákazu volného pohybu osob vydala ČJF (v závěru článku najdete hlavní body).

I když se chod světa momentálně „přepnul do nouzového režimu“, nesmíme zapomínat na to, že musí být stále zachovaná dostatečná úroveň životní pohody zvířat. Pod tímto pojmem si můžeme představit zajištění základních životních potřeb zvířat, které etolog John Webster nazval 5 svobod:

 • Svoboda od hladu, žízně a podvýživy: Zvířatům tedy musí být i nadále zajištěn přístup k dostatečnému množství krmiva a nezávadné vody.
 • Svoboda od nepohodlí: Zvířata musí být držena ve vyhovujících podmínkách.
 • Svoboda od bolesti, zranění a nepohodlí: Tento bod se týká zajištění adekvátní veterinární péče a zamezení utrpení. Jak už jsem psala v předchozím článku, řada veterinárních pracovišť a výjezdových veterinárních lékařů i nadále provozuje své služby (i když mnozí omezeně). Jejich práce je riziková, protože se denně setkávají s řadou lidí (majitelů zvířat), proto k nim, prosím, buďte ohleduplní a respektujte jejich doporučení.
 • Svoboda od strachu a stresu: Se zvířaty musí být zacházeno takovým způsobem, aby jim toto zacházení nezpůsobovalo zbytečný stres.
 • Svoboda projevit přirozené chování: Tento bod se vztahuje ke způsobu, jakým zvířata tráví většinu dne. Zvířata musí mít dostatečný prostor, zajištěnou možnost pohybu a sociálního kontaktu.

Směrnice pro majitele koní a jezdecké společnosti podle serveru St.Georg přibližně odpovídají zajištění těchto pěti svobod. Na tomto německém serveru je uvedeno, že při chovu koní by měly být vždy zajištěny následující body:

 • Krmení koní
 • Údržba boxů
 • Každodenní prohlídka zvířat, aby došlo k odhalení případných zdravotních problémů a zajištění odpovídající veterinární péče
 • Pohyb trvající několik hodin denně, skládající se z kontrolovaného (např. trénink) a volného pohybu (ve výběhu / na pastvině), jsou nezbytné pro fyzickou a psychickou pohodu a pro udržení zdraví (je tedy PRO zachování tréninkového režimu ve stájích, ale za zpřísněných hygienických podmínek – viz dále)
 • Nezbytná veterinární péče
 • V případě potřeby úprava kopyt

Pro majitele a jezdce platí následující pravidla:

 • Omezit pobyt ve stájích na minimum (viz výše uvedené body)
 • Dodržovat základní hygienická opatření (udržovat si odstup, nosit roušky, mýt si ruce…)
 • Nosit rukavice
 • V místnosti by měla být vždy jen 1 osoba
 • Po návratu z rizikových oblastí zůstat 14 dní v karanténě
 • Na jízdárně o rozměrech 20×40 metrů by měly být současně maximálně 4 osoby a na jízdárně o rozměrech 20×60 metrů maximálně 6 osob
 • Přítomnost diváků je nežádoucí

Server St.Georg také vyzývá majitele koní k připravenosti na mimořádné události, které mohou nastat. Zamyslete se teď nad tím, jestli vy osobně znáte odpovědi na následující otázky:

 • Vím, kdo se o mého koně postará, když já budu v karanténě?
 • Dokážu svému koni zajistit odpovídající péči, když bude v karanténě například provozovatel stáje? (I to se může stát…)
 • Dokážu svému koni zajistit veterinární péči, i když budu v karanténě?
 • A co když bude v karanténě můj veterinář?
 • Dokážu zajistit dovoz krmiva?
 • Kam případně mohu svého koně přemístit, abych mu zajistil/a adekvátní péči?

Německá jezdecká federace vydala v reakci na současnou situaci soubor opatření pro jezdecké kluby a společnosti. Najdete ho iKůň.cz

Doporučení k zajištění v čase zákazu volného pohybu osob vydala také ČJF. Celý text najdete zde >>

Shrnutí toho nejdůležitějšího z doporučení ČJF:

 • Česká jezdecká federace již svým rozhodnutím ze dne 12.3.2020 zastavila pořádání veškerých sportovních a vzdělávacích akcí po dobu trvání nouzového stavu
 • V článku I. Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 jsou ustanovení udělující výjimky, konkrétně:  odst. c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (… zajištění péče o zvířata …)odst. d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
 • Obecně lze i zajištění pohybování koní považovat za zajištění péče o zvířata dle odst. c) a pomoc se zajištěním péče o zvířata cizí osobou brát jako dobrovolnickou/sousedskou výpomoc dle odst. d). z tohoto pohledu by neměl nikdo úředně bránit v možnosti dostat se z místa vašeho bydliště do stáje za účelem zajištění péče o zvířata a to ani v případě, že kůň není přímo ve vašem vlastnictví.
 • Fungování komerčních stájí je plně v kompetenci provozovatelů stájí, kteří mohou / nebo dokonce musí ve svém areálu nařídit taková opatření, aby ochránili zdraví svoje a svých zaměstnanců
 • Doporučujeme v této nelehké době každému, aby pečlivě uvážil, zda je jeho cesta do stáje je opravdu nutná k zajištění nezbytné péče o koně a zda ji nelze odložit na pozdější dobu.
 • Naopak nedoporučujeme pořádání jakýchkoli společných tréninků, hromadných vyjížděk či příměstských táborů, tedy aktivit, kde je pohromadě více osob, které spolu nesdílí domácnost či zaměstnání.

Závěrem

Abych tento (průběžně aktualizovaný) článek nějak shrnula a uzavřela: Vidíte, že i přes omezení spojená se zákazem volného pohybu osob, za svými koňmi můžete, ale buďte, prosím maximálně ohleduplnídodržujte zpřísněné hygienické podmínky!

Pokud nemáte koně v plném tréninku, kterému by náhlé omezení pohybového režimu mohlo způsobit zdravotní potíže, pokud máte rekreačního koně, za kterým docházíte pár dní v týdnu a váš kůň má lehkou zátěž, zvažte, zda je opravdu nutné, abyste v takovéto krizové situaci navštěvovali stáj.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře