Online vzdělávání

Nekonfliktní ošetření koně

Komplexní manuál o zacházení s koňským pacientem
nyní v podobě online kurzu!

Nekonfliktní přístup ke koňskému pacientovi je založen na vědeckých poznatcích a zásadách etického a bezpečného zacházení se zvířaty. Lze ho aplikovat jak na běžné preventivní úkony, tak v akutních situacích.

Více informací