NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ nově jako online kurz! Do konce září v předprodeji za zvýhodněnou cenu →  

Proč se koně brání veterinárnímu ošetření?

Jsou koně (a není jich málo), které není možné v klidu naočkovat, jejich odčervení zabere tři čtvrtě hodiny, nebo veterináře pro jistotu ani nepustí do boxu. Co za tím vším je? Jak se z koně stane nespolupracující pacient? Odpověď vás možná překvapí.

Abychom byli schopni řešit problémy, musíme nejdřív do hloubky porozumět jejich vzniku.

Chceme-li řešit nespolupracujícího pacienta, první věc, kterou si musíme uvědomit, je, že kůň se nespolupracujícím pacientem nerodí, ale stává.

Samozřejmě existují i výjimky – to jsou koně, kteří nikdy nenajdou důvěru k člověku a veškerá manipulace s nimi (tedy i veterinární ošetření) je od jejich narození obtížné. Ale do této kategorie rozhodně automaticky nespadají všichni problematičtí pacienti. Ani zdaleka ne. Většina z nich jsou jinak úplně bezproblémoví koně, často bez námahy obstarávaní začátečníky, nebo dětmi.

O tom, jak kůň bude reagovat na osobu veterináře, nebo na nějaký konkrétní veterinární úkon, rozhoduje několik faktorů:

  • Vztah koně k lidem obecně (důvěra v člověka, předchozí dobré, nebo špatné zkušenosti)
  • Temperament a povaha koně
  • Předchozí zkušenosti s rutinními veterinárními úkony, nebo jiným ošetřením
  • Zacházení s koňským pacientem v průběhu ošetření
  • Proces učení

Temperament a povaha koně ovlivňuje reakci koně na nové podněty a také to, jaké množství nepříjemného podnětu si nechá kůň líbit.

Jinak, jak vidíte, převažuje lidský faktor. Vztah koně k člověku má vliv na jeho reakce již před začátkem úkonu. Pokud má kůň z člověka strach, nebo lidem nevěří, bude se jeho chování s velkou pravděpodobností promítat do manipulace s ním před a během úkonu. Většina nežádoucího chování koňských pacientů je motivována právě strachem.

Špatné zkušenosti s veterinárním úkonem (i když kůň jinak s lidmi nemá problém), budou komplikovat ošetření koně obdobně, i když tady nebude spouštěčem nežádoucího chování přítomnost člověka, ale konkrétní podnět související s úkonem (dost často to bývá přítomnost druhé osoby v boxe, pokus o fixaci koně, nebo například dotek na krku).

Hrubé zacházení s koněm v průběhu ošetření vyvolává strach a potřebu se bránit. Samo o sobě může stát za vznikem nežádoucího chování.

A pak tu je ten proces učení…

Co má společného učení a veterinární ošetření?

Víc než by se na první pohled mohlo zdát! Bylo prokázáno, že učení probíhá téměř nepřetržitě, po celý život jedince, a to od jeho nitroděložního vývoje až do jeho smrti. Pomocí učení jedinec neustále formuje svůj repertoár chování přizpůsobuje ho měnícím se podmínkám prostředí.

Kůň se učí z každé interakce s člověkem, tedy i během veterinárního ošetření. Troufnu si říci, že z pohledu koně není rozdíl mezi veterinárním ošetřením a jakoukoliv jinou tréninkovou lekcí.

Z pohledu člověka je tam jeden podstatný rozdíl: při tréninku formujeme chování koně vědomě, tak aby kůň reagoval na naše pomůcky podle našich představ. Při veterinárním ošetření se často soustředíme pouze na zdravotní problém koně, nebo na úkon, který máme provést a nevnímáme, že koně v podstatě také trénujeme.

Díky tomu nemáme plně pod kontroloujaké chování se kůň během veterinárního ošetření naučil. To může mít závažné následky. Většina veterinárních úkonů je koňmi vnímána jako nepříjemné či bolestivé podněty, nebo jim tyto situace jednoduše nahánějí strach.

Přirozenou reakcí koní (stejně jako dalších zvířat i některých lidí – přiznejte se, kdo se vyhýbá například zubaři) je utnout je, vyhnout se jim a nedopustit, aby se příště opakovaly. K tomu směřují i jejich reakce.

Chování, které se v této situaci vyplatilo, to znamená, že vedlo k výše zmíněnému, si kůň zapamatuje a příště ho velmi pravděpodobně zopakuje. Motivace zbavit se strachu, nebo bolesti je u všech živočichů za normálních okolností velmi silná. Proto, i kdyby se koni příště toto chování hned nevyplatilo, většinou ho zkusí znovu a důrazněji.

To bývá právě moment, kdy naše opatření selžou, protože kůň najednou zareagoval tak, jak jsme to „nečekali“. V tu chvíli většina z nás nadechne, vydechne, posbírá síly a zopakuje postup stejným způsobem. A to třeba i několikrát po sobě, jen vždycky s vynaložením větší energie. Už se to jednou povedlo, povede se to i podruhé! Vidíte v tom tu paralelu? 😉

Jenže právě takhle trénujeme naše koně (nebo naše pacienty) aby předváděli nežádoucí chování.

Jak jsem postupně přicházela problematice nespolupracujících koňských pacientů na kloub, zjistila jsem, za těmi nejzávažnějšími případy stojí naučené a častým opakování dobře upevněné chování, umocněné pořádnou dávkou strachu.

To, jak se kůň bude chovat při veterinárním ošetření, se formuje během každé návštěvy veterináře. Je tedy důležité, aby nejen ta první, ale také každá další byla pro koně co nejvíce pozitivní zkušeností.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře