Hledáte originální dárek? Darujte vánoční dárkový poukaz na online kurz, nebo webinář  →

Proč se kůň při práci šklebí a švihá ocasem?

Já vím, slíbila jsem článek o odměňování bez uplácení. Už je připravený, jen ještě chvíli zůstane v šuplíku, protože mě momentálně zaujala trochu jiná (a neméně důležitá) věc. V jedné diskuzi se objevila otázka: „Proč se kůň při práci (myslím, že to bylo při práci ve volnosti) tolik šklebí a mrská ocasem?“ Otázka by se dala jednoduše smést ze stolu krátkou odpovědí jako: „Prostě protože není v pohodě,“ nebo: „štve ho práce, štve ho člověk“ a tak dále…

Já si ale myslím, že tahle otázka si zaslouží trochu obsáhlejší odpověď, protože poukazuje na důležité téma týkající se zdraví a životní pohody koní. Šklebení se a švihání ocasem je totiž vyjádření nějakého diskomfortu (nepohodlí), bolesti, vzteku, nebo frustrace. Je to také jedna ze známek stresu.

Co je stres a čím je způsobený

Něco málo už jsem o stresu psala například tady, ale myslím, že malé opakování nikdy neškodí. Tedy: stres je fyziologická reakce organismu na nepříjemné podněty z vnějšího, nebo z vnitřního prostředí – takzvané stresory.

Stres je spojený se zvýšenou hladinou takzvaných stresových hormonů a s mobilizací energetických rezerv těla k záchraně života, nebo ke krátkodobému přežití zhoršených podmínek.

Stres může být způsobený například bolestí, ať už přichází z vnějšku (díky nepadnoucí výstroji, necitlivému přístupu, nebo nestabilnímu sedu jezdce), zevnitř těla (probíhající subklinické onemocnění, nedoléčené zranění, namožené svaly, artróza, blokády, žaludeční vředy…), nebo tak napůl – například v situacích, kdy je kůň nucen do nepřirozeného držení těla.

Další, co způsobuje koni stres, je emoce strachu, nebo úzkosti. Může to být strach z reálné, nebo domnělé hrozby, reálné, nebo domnělé bolesti a tak dále. Ano, v případě tréninku také strach z člověka a z hrubého zacházení. Nemusí to být samozřejmě jenom strach, ale také další emoce, jak už jsem psala, například vztek, nebo frustrace.

Chovaní koně jako šklebení se, nebo švihání ocasem je pak odrazem toho, co se děje uvnitř koně – tedy stoupající hladiny stresových hormonů. Tyto projevy poukazují na to, že kůň pracuje ve vyšší hladině stresu než mu je příjemné.

Z hlediska etiky práce s koňmi (i se všemi ostatními zvířaty!) je nepsanou povinností dobrého trenéra snažit se o to, aby hladina stresu jeho svěřenců byla co nejnižší.

Je stres vždy jen špatný?

Jak už jsem psala před chvílí, stres je přirozený. Je to mechanismus nezbytný pro přežití. Tím mám ale na mysli akutní, krátkodobý stres. Dlouhodobý, chronický stres, i když je jeho intenzita mnohem nižší než u toho akutního, má závažné negativní dopady na zdraví.

Není stres jako stres

Rozlišujeme dva druhy stresu. První je takzvaný dobrý stres, neboli eustres, který si můžete představit jako stav radosti, vzrušení, nebo těšení se na něco. Bez tohoto druhu stresu by byl život velmi nudný. I když, jak určitě sami víte, dlouhodobý, nebo intenzivní eustres může být ve výsledku hodně vyčerpávající.

A pak tu máme ten špatný stres, neboli distres, který máme nejčastěji na mysli, pokud mluvíme o stresu obecně. A to je také ten druh stresu, který se u koní projevuje šklebením se a šviháním ocasem.

Kromě dopadů na životní pohodu koně a jeho vztah s člověkem je tento druh stresu kontraproduktivní i z hlediska tréninku. Kůň se totiž ve stavu distresu nedokáže učit tak efektivně jako klidu, nebo v eustresu.

Co je na troše stresu? Všichni dnes přece žijeme ve stresu!

To je pravda. Trocha zdravého stresu ještě nikomu neublížila. Jenže v moderní konzumní společnosti se chronický stres stal normou, hektický život měřítkem jeho smysluplnosti a předlouhý seznam splněných úkolů synonymem úspěchu. A podívejte se, co život v permanentním stresu udělal s naším zdravím! Fyzickým i psychickým. A to jsme si, na rozdíl od koní, takový styl života dobrovolně zvolili.

Stres při práci ve volnosti?

Je snadné pochopit, že koně mohou být ve stresu, pokud člověk používá ostré pomůcky, nebo jiné donucovací prostředky, pokud jsou koně ježdění v hyperflexi krku, nebo jsou nuceni k výkonům, které jsou na hraně jejich možností.

Jaký stres ale může mít kůň při práci ve volnosti, bez jakékoliv výstroje? Není to snad ten nejharmoničtější a nejméně stresující způsob práce s koněm, který vůbec existuje?

Ano i ne. Velmi záleží na tom, jakým způsobem byly cviky prováděné ve volnosti trénované a jak si trenér poslušnost koně ve volnosti získal. I spolupráce koně ve volnosti může být (a bohužel velmi často je) postavena na strachu koně a na určité úrovni takzvané naučené bezmocnosti, tedy stavu, který koním působí stres.

Týkají se tyto projevy stresu jen práce s tlakem?

I když stres je u koní velmi často spojený s přílišným tlakem, nebo nátlakem, nebylo by spravedlivé tvrdit, že se tento stav týká jen práce s tlakem, a že kůň nemůže být ve stresu, nebo frustrovaný, pokud pracuje jen za odměny.

Pokud není trénink správně vedený, může se (zvlášť u koní, kteří jsou silně motivovaní potravou) objevit úzkost, či frustrace způsobená tím, že kůň má odměny na dosah, ale nemůže přijít na to, jakým chováním je získat, tápe, nebo nechápe požadavek člověka.

Co dělat, když je kůň při práci „kyselý“

  • Vyloučit zdravotní problémy: V první řadě je třeba ujistit se, že na pozadí „šklebivosti“, švihání ocasem, nebo jiných projevů stresu není nějaký ortopedický problém, blokáda, žaludeční vředy, u klisen reprodukční problémy a tak dále. Každé chování slouží k vyjádření, nebo zajištění nějaké potřeby. Nemá smysl snažit se modifikovat nežádoucí chování, pokud je to způsob, jakým kůň vyjadřuje bolest.
  • Zkontrolovat výstroj: Nepadnoucí, nebo nevhodná výstroj je častým zdrojem nepříjemností. Ujistěte se, že výstroj, kterou používáte, vašemu koni opravdu sedí a žádná její část mu nezpůsobuje bolest.
  • Přehodnotit lidský faktor: Tam bývá zakopaný pes asi nejčastěji a také se nejhůře vykopává! 😉 Zamyslete se nad vztahem s vaším koněm, nad svými tréninkovými postupy, managementem tréninku a pokud jezdíte, také nad stabilitou vašeho sedu a používáním pomůcek.
  • Odhalení problému je klíčem k jeho nápravě a náprava problému je klíč ke spokojenému koni. 🙂

P.S.: Myslím, že je velmi pozitivní, že se lidé o životní pohodu zvířat čím dál více zajímají, a že se nechtějí dívat na vystoupení šklebících se a ocasem švihajících koní.


Když jsme u toho stresu: pro řadu koní je velmi stresující zkušeností návštěva veterináře. Jedním ze způsobů, jak udělat z návševy veterináře pro koně méně stresující událost, je takzvaný nekonfliktní přístup, který se můžete naučit v tomto online kurzu:

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře