NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ nově jako online kurz! Do konce září v předprodeji za zvýhodněnou cenu →  

Proč vlastně řešit to, jak se kůň chová při veterinárním ošetření?

Proč se vlastně zabývám chováním koňských pacientů během ošetření a nějakým progresivním přístupem? Ano, v jednom z předchozích článků jste si mohli přečíst, že mě fascinuje svět zvířecího učení, ale copak nejsou (třeba zrovna v rámci koňské medicíny) k řešení mnohem důležitější věci?

Od majitelů často slýchám věty jako: „Náš kůň je normálně hodný, jezdí ho děti a na ošetřování, to on je naprosté zlatíčko. Ale veterinář se k němu nepřiblíží.“ Na to mám jako odpověď jednu otázku: „A co budete dělat, až se tomu koni něco stane?“ Většinou následuje jen ticho a pokrčení rameny…

Moc často se nesetkávám se snahou řešit nežádoucí chování koňských pacientů. „Proč taky, když vidí veterináře jednou, dvakrát do roka. Zatím jsme si vždycky nějak poradili (třeba minule nám vakcinace ve čtyřech lidech nezabrala ani půl hodiny…).“ To jsou asi ty nejčastější argumenty, proč to neřešit. V tomto článku se ale podíváme na objektivní důvody, proč nežádoucí chování koňských pacientů řešit:

  • Sníží se riziko zranění osob
  • Ošetření zabere kratší dobu
  • Nemusíte hledat alternativy
  • Léčba se vám zbytečně neprodraží
  • Kůň může dostat adekvátní veterinární péči

Sníží se tím riziko zranění

Tento bod osobně považuji za nejpádnější důvod, proč se chováním koňských pacientů zabývat v širších souvislostech. Koně jsou velká a silná zvířata s geneticky zakódovaným útěkovým reflexem. Snaha o útěk, nebo alespoň zvětšení vzdálenosti je nejčastější instinktivní reakcí na podněty, které koním nahánějí strach. A to může být opravdu jakýkoliv nový, neznámý objekt, situace, nebo podnět, kterého se kůň bál i v minulosti.

Pokud kůň nemá možnost udržet bezpečnou vzdálenost od podezřelého objektu, může zareagovat druhým způsobem, a tím je obrana, nebo agrese (tedy boj).

Aby byl tento výčet kompletní, zmíním tu i třetí typ instinktivní reakce, se kterou se můžeme u vystresovaného koně setkat, a tou je takzvané zmrznutí. To je stav, který si lidé často vykládají jako uklidnění koně, nebo to, že kůň „konečně dostal rozum, protože zjistil, že se mu nic neděje.“

Opak je pravdou. Kůň ve stavu zmrznutí, kdy takzvaně hraje mrtvého brouka, je spíš časovanou bombou. Mnoho koní se v nestřeženém okamžiku rozhodne učinit zoufalý pokus o svou záchranu a zareagují prvním, nebo druhým výše popsaným způsobem.

Tomuto typu instinktivní reakce ještě určitě budu věnovat nějaký článek, protože je takový nejméně nápadný a nejméně známý. Každopádně z hlediska emocionálního dopadu na zvíře je velmi zajímavý…

Zranění veterinářů a dalších lidí jsou při ošetřování koní častá

Podle některých autorů je kůň nejnebezpečnějším domácím zvířetem z hlediska ošetřování. To dokládá i nedávná studie publikovaná Britskou asociací koňských veterinárních lékařů (BEVA), která uvádí, že povolání koňského veterináře je z hlediska počtu pracovních úrazů za kariéru vůbec nejnebezpečnější civilní profesí.

Při péči o nespolupracujícího pacienta se majitel koně, veterinář a případně další osoby, které u ošetření koně asistují, se vystavují vysokému riziku zranění. Ošetření vystresovaného, nebo agresivního koně může člověka stát pár modřin a pošlapané nohy, ale i velmi závažné zranění, které nezřídka vyžaduje hospitalizaci.

Při zacházení s koňmi je bezpečnost lidí vždy na prvním místě, ať už jde o trénink, ježdění, přepravu, ošetřování nebo třeba záchranu a vyprošťování koně. Bezpečnost pro všechny zúčastněné (koneckonců i pro koně) je podle mého názoru tím nejpádnějším důvode proč řešit problematické chování koňského pacienta.

Ošetření koně zabere kratší dobu

Zatímco u klidného koně by určitý úkon nezabral víc než pár minut, u vystresovaného se může protáhnout třeba i na hodinu. To většinou původní problém (strach koně z veterináře, případně nespolupráci koně při určitých veterinárních úkonech) zhoršuje.

A tak se brzy začínáme pohybovat v začarovaném kruhu:

Čím méně kůň spolupracuje, tím déle úkon trvá. Čím déle se snažíme koně nějakým způsobem zpacifikovat a ošetřit, tím více je kůň vystresovaný a neochotný spolupracovat a…

…tím déle úkon trvá. Ošetření problematického pacienta může být pro všechny strany velmi frustrující a vyčerpávající.

Tím, že váš kůň bude při ošetření spolupracovat, ušetříte hromadu času (a upřímně, i nervů).

Nemusíte hledat alternativy

Sebelepší plán léčby nebude účinný, nebude-li proveditelný…

Je sice fajn mít přístup k těm nejlepším lékům a těm nejúčinnějším přípravkům na hojení rány, ale upřímně, pokud se ke koni můžete ztěží přiblížit, budou vám na nic. Stejně jako když je nejúčinnější možný lék pro vašeho koně dostupný v injekční formě, ale neexistuje síla, která by zvládla dát vašemu koni injekci.

U takových koní je často nutné hledat jiné řešení. Alternativou může být podávání léků do krmení a podobně. Ne vždy však existuje vhodná, stejně účinná a finančně dostupná alternativa.

Léčba se vám zbytečně neprodraží

Tento bod částečně souvisí s tím předchozím, kdy alternativa, která bude pro koně schůdnější, bude ale zároveň pro jeho majitele dražší. Léčba se může prodražit ale také díky delšímu času, který veterinář u koně stráví, do toho nějaká ta rozbitá lahvička s léky a náklady rostou.

Berte v úvahu i to, že někteří veterináři si mohou účtovat příplatky za ošetření nezvladatelného koně. Upřímně, nedivím se. Mnoho koňských veterinářů jsou (stejně jako já) osoby samostatně výdělečně činné. I když mají úrazové pojistky, přece jen přijdou v době léčby o značnou část zisku. A ony ty přístroje, auto, hypotéka a tak dále se samy nesplatí, vždyť to znáte… Navíc samozřejmě nikdo z nás nechce riskovat zranění jen tak pro zábavu.

Kůň může dostat adekvátní veterinární péči

Tady se opět dostáváme k tomu, co už bylo v tomto článku řečeno: Sebelepší plán léčby nebude účinný, nebude-li proveditelný.

Nespolupráce pacienta je vedle ekonomických limitů majitele jedním z nejčastějších důvodů proč se koním nedostane potřebné veterinární péče. V některých se kůň tak usilovně brání ošetření, že je nutné ho zredukovat na to nejnutnější minimum. V krajních případech může být neošetřitelnost závažně nemocného, nebo zraněného koně jedním z důvodů pro jeho eutanázii.

Nezapomeňte, že veterinář může odmítnou ošetřit nebezpečného pacienta. Etickou povinností veterináře je sice poskytnout koni alespoň první pomoc, avšak i toto může odmítnout, pokud by tím závažně ohrozil svoji vlastní bezpečnost.

První 2 kroky k úspěšnému řešení nežádoucího chování

Jak jsem psala v úvodu tohoto článku, moc často se se snahami řešit nežádoucí chování koňských pacientů nesetkávám. Přitom řešení je možné a u těch méně závažných případů často ani není náročné!

Nejednou jsem (potom, co jsem klientovi řekla, že nežádoucí chování jeho koně lze řešit) slyšela z úst klienta větu: „Tak jestli se vám do toho chce…“ No, takhle to, přátelé, nefunguje. Zodpovědnost za chování koně má v první řadě jeho majitel. To, aby se kůň při návštěvě veterináře choval slušně, by mělo být především v jeho zájmu.

A které že jsou nejdůležitější ty 2 první kroky ke spolupracujícímu pacientovi?

  • 1. krok: Uvědomte si, že chování vašeho koně JE problém. Já vím, jinak je hodný, vozí děti, akorát člověka, který k němu přijde s jehlou by nejradši rozšlapal… Vlastně nejen s jehlou, ale také s odčervovací pastou a vůbec s jakýmkoliv podezřelým předmětem. Nejdůležitějším krokem k řešení problému je připustit si, že existuje. 
  • 2. krok: Přijměte zodpovědnost a chtějte chování vašeho koně změnit. Pamatujte: zodpovědnost za chování vašeho koně máte především vy, jako jeho majitel.

Jste majitelem nespolupracujícího koňského pacienta? Napište si teď na papír, co přesně mu dělá potíž. Napište si také, proč vám to vadí a v čem vás to limituje. To bychom měli krok 1. Krok 2 je na vás…

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře