NOVINKA: webinář na téma JAK SE KONĚ UČÍ →

R+, P-, R-, P+… Jde vám z toho hlava kolem?

Možná, že se kolem koní se pohybujete už řadu let. Zvykli jste si s nimi určitým způsobem pracovat tréninkové postupy a cviky nějak pojmenovávat. Jenže poslední dobou máte pocit, že je to kolem vás samé „R+“ a „R-“ , a že někdy vlastně máte problém se v tom vyznat… Co to vůbec znamená? Potřebujete tyto zkratky vůbec znát, když chcete jen „normálně pracovat s koňmi“ ?

V dnešním článku se podíváme se blíže na koňské učení, konkrétně na čtyři kvadranty operantního podmiňování. Právě ty se totiž skrývají za zkratkami v názvu článku. Proces učení hraje zásadní roli v chování koňského pacienta při ošetření, jak jste se mohli dočíst v jednom z mých předchozích článků, nebo třeba v mém eBooku s názvem Návštěva veterináře nemusí být noční můra. Znalost základních principů učení u koní vám tedy může velmi usnadnit práci.

Využívání poznatků o operantním podmiňování, to není nějaká nová metoda práce s koňmi. Jde o to, že u koní, bez ohledu na to, k čemu, nebo jakým způsobem je trénujeme, probíhají určité přirozené procesy učení. Jedním z nich je právě operantní podmiňování.

Naše práce s koňmi, ať už jde o trénink, nebo třeba veterinární ošetření, bude tím efektivnější, čím lépe se budeme umět „trefit“ do těchto procesů učení. Vědecké poznatky o tom, jak se koně učí, nám tedy mohou poskytnout cenné informace.

Na co vědecké poznatky?

O tom, proč má smysl využívat vědecké poznatky o teorii učení v tréninku koní by se dalo diskutovat dlouho a dlouho… Před nedávnem jsem ve své oblíbené knize, Are we smart enough to know how smart animals are (v češtině zatím nevyšla, což je škoda, protože je to opravdu skvělá kniha), od evolučního biologa a primátologa Franse de Waala objevila citát, který to ale celkem výstižně shrnuje v jedné větě:

To, co pozorujeme, není příroda sama, ale příroda vystavená našemu způsobu zkoumání.

– Karl Werner Heisenberg

Jinak řečeno, cokoliv kolem nás, co jsme schopni popsat, není realita, ale naše představa o ní. Za tu dobu, co koně doprovází člověka, jsme si vytvořili mnoho různých způsobů vysvětlení koňského chování, učení a myšlení. Podle těchto měřítek jsme pak koně posuzovali a podle toho jsme s nimi také zacházeli, i když naše závěry nebyly vždycky správné.

Díky vědeckým poznatkům dnes už víme, že některé interpretace koňského chování byly naprosto chybné. Tyto mýty se navíc předávaly z generace na generaci. Způsobovaly to, že jsme se my lidé často cítili oprávněni potrestat chování, o kterém jsme byli přesvědčení, že nám ho kůň dělá naschvál, z nedostatku respektu, nebo proto, že útočí na naši vůdčí pozici.

Bohužel, ani kdybychom měli v hlavě všechny vědecké studie světa, nemůžeme říct, že teď už všemu rozumíme, víme, jak věci fungují a známe všechny souvislost. Ale i tak vědecké závěry vnáší do této problematiky nové, ověřené informace podložené hlubokými znalostmi a umožňují nám pracovat s našimi koňmi efektivněji, bezpečněji a zároveň etičtěji.

A teď už to slíbené R+, P-, R-, P+

V úvodu článku jsme si řekli, že tyto zkratky mají něco společného s takzvaným operantním podmiňováním. To je jeden z těch pokročilejších a složitějších procesů učení. Živočichové se učí pomocí následků svého chování. Tento typ učení je také známý jako učení metodou pokus-omyl.

Existují čtyři typy těchto následků. Nazýváme je čtyři kvadranty operantního podmiňování. Jsou to tyto:

  • Negativní posílení (motivace): R-
  • Pozitivní trest: P+
  • Pozitivní posílení (motivace): R+
  • Negativní trest: P-

Posílení zvyšuje pravděpodobnost budoucího opakování chování, zatímco trest ji snižuje. Písmeno R pochází z anglického slova reinforcement, což znamená posílení a P z anglického slova punishment, což znamená trest.

Jak může být trest pozitivní?

Co je na trestu vlastně pozitivního? To, že zastaví nežádoucí chování? A jak může být odměna negativní? Znamená to, že jsme odměnili špatné chování? Nebo volíme špatnou odměnu?

Samá voda! 🙂

V kontextu operantního podmiňování nemají slova „pozitivní“ a „negativní“ význam „dobrý“ a „špatný“, ale jsou to matematická znaménka + a –.

Pozitivní (+) tedy znamená, že kůň jako následek svého chování něco (příjemného, nebo nepříjemného) získánegativní (-) znamená, že kůň jako následek svého chování o něco (příjemného, nebo nepříjemného) přijde, něco ztratí, nebo to nezíská.

Na obrázku vidíte graficky znázorněné jednotlivé kvadranty operantního podmiňování. Tyto procesy probíhají na pozadí JAKÉHOKOLIV vzdělávání koně. To díky nim se kůň naučí reagovat na pomůcky jezdce, nebo člověka na zemi, naučí se prvky akademické drezury, nebo nejrůznější triky.

Takhle se koně samozřejmě neučí jen při tréninku. Proces učení probíhá neustále jako přirozený následek interakce živočicha s prostředím.

Operantní podmiňování a emoce

Proces učení je spojený také s emocemi. Emoce nejsou „něco mezi nebem a zemí“. Bylo prokázáno, že jsou to fyziologické děje které ovlivňují řadu dalších fyziologických i psychických pochodů v organismu.

Při každém ze 4 kvadrantů prožívá kůň jiné emoce:

  • Negativní posílení se pojí s úlevou
  • V souvislosti s pozitivním trestem kůň prožívá strach
  • Pozitivní posílení je spojeno s prožitkem radosti, nebo potěšení
  • Negativní trest provází frustrace

Teď se podíváme na to, jak fungují jednotlivé kvadranty v praxi:

Negativní posílení R-

Dá se říci, že předtím, než do tréninku koní začala nesměle pronikat pozitivní motivace (neboli pozitivní posílení – o tom bude řeč dále), byl veškerý trénink koní postavený na používání negativního posílení.

Tedy veškerá práce s tlakem (ať už jde o trénink jezdeckého, nebo vozatajského koně, sportovní, nebo rekreační ježdění, akademické ježdění, nebo třeba přirozenou komunikaci) funguje na principu negativního posílení.

Z toho vyplývá, že i když pracujete s koňmi výhradně pomocí tlaku, to, že se vaši koně naučí reagovat na vaše pomůcky, je výsledkem operantního podmiňování.

Negativní posílení můžeme najít i v péči o koňského pacienta, protože veterinární úkony jsou ve své podstatě založené na tom, že koně vystavíme nějakému nepříjemnému podnětu, který v určitý moment (po skončení úkonu) odstraníme.

V souvislosti s negativním posílením je důležité zmínit, že moment odstranění tlaku spojený s úlevou je to, díky čemu se kůň naučí nové chování.

Pozitivní trest P+

Typickým příkladem pozitivního trestu jsou všechny druhy fyzických trestů, také přidání tlaku a začátek nepříjemného veterinárního úkonu. Pozitivní trest se přirozeně objevuje jako protipól negativního posílení.

Chování, které bylo svými následky potrestáno, se bude do budoucna objevovat méně často. Když například kůň po prvním kontaktu s elektrickým ohradníkem zjistí, že ta věc dává rány, pravděpodobně k němu příště nebude chodit tak blízko.

Pozitivní posílení R+

Jako každý ze čtyř kvadrantů operantního podmiňování se i pozitivní posílení neobjevuje jen v tréninku, ale i v každodenním životě.

Ve chvíli, kdy novorozené hříbě najde vemínko klisny, je jeho chování pozitivně posíleno získáním potravy. Když nesete svému koni krmení, on z netrpělivosti kopne do stěny boxu a vzápětí dostane svůj příděl jádra (který by dostal i tak), kopnutí do stěny bylo pozitivně posíleno.

Pozitivní posílení se ale vyskytuje i v mnohem jemnější, nenápadnější formě – například tehdy, když kůň ve výběhu jen tak stojí vedle svého koňského kamaráda, nebo když o sebe koně vzájemně pečují.

To, že trávíte čas s někým, s kým vám je dobře, ve vás vyvolává příjemné pocity. Abyste tyto příjemné pocity získali i v budoucnu, budete mít tendenci vyhledávat jeho přítomnost. Toto vaše chování pak bude pozitivně posíleno příjemným časem stráveným s tímto člověkem, nebo zvířetem.

Tento princip se využívá při tréninku koně pomocí odměn – jako synonymum se často používá klikr trénink (podle pomůcky, která se používá jako takzvaný bridge signál), nebo prostě „pozitivka“ .

Negativní trest P-

Podle mých zkušeností je koncept negativního trestu v tréninku koní asi nejméně pochopeným kvadrantem operantního podmiňování.

Pokud se vrátíme k příkladu s krmením koně, v praxi jde o to, že pokud byste slyšeli, že váš kůň kope do boxu ve chvíli, kdy mu nesete kyblík s jádrem a místo toho, abyste mu jeho krmení dali, byste se otočili a přinesli mu krmení až ve chvíli, kdy bude klidně stát, kopání do boxu byste negativně potrestali. Sebrali byste mu totiž něco, o co stál.

Při tréninku pomocí pozitivní motivace může být negativním trestem také konec lekce. Kůň totiž přichází o možnost získat další odměny.

Abyste pochopili pocit frustrace spojený s tímto kvadrantem, představte si třeba, že něco hledáte, ale nemůžete to najít. S každým místem, na kterém měla ta určitá věc být, ale není tam, narůstá vaše frustrace. Máte pocit, že už jste všude hledali dvakrát. Nakonec hledání vzdáte a jste pěkně naštvaní. To je negativní trest.

Pokud byste danou věc našli, bylo by tím vaše hledání pozitivně posíleno.

Tak co, už máte ve čtyřech kvadrantech operantního podmiňování více jasno?
Víte, které z těchto kvadrantů při tréninku svých koní používáte?Zaujalo vás koňské učení a chcete se dozvědět víc? Pak jste tu správně! Připravuji pro vás totiž online kurz s názvem JAK SE KONĚ UČÍ A JAK VYUŽÍT POZNATKY Z TEORIE UČENÍ V PRAXI. Tam se dozvíte například to, jak funguje koňský mozek a jak se liší od mozku člověka, jak se koně učí, jak využít poznatky z teorie učení při práci s koňmi a jak emoce ovlivňují učení. Kurz se bude otevírat v roce 2020.

Tento kurz není jediná věc, kterou pro vás na příští rok chystám. Další překvapení najdete zde.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře