NEKONFLIKTNÍ OŠETŘENÍ KONĚ nově jako online kurz! Do konce září v předprodeji za zvýhodněnou cenu →  

„To je pašááák!“ aneb jak kůň vnímá pochvalu

Energické poplácání po krku po čistě zajetém parkuru, nebo třeba po nezvykle klidné reakci na injekci. Slova jako „to je pašááák“, „tááák je hodný“, nebo jiné slovní pochvaly. Nejdůležitější je koně na konci lekce, nebo veterinárního úkonu pochválit, aby si odnesl pozitivní zkušenost. A nebo ne? Jak kůň vlastně vnímá pochvalu?

Jak my vnímáme pochvalu

Nejdříve se podíváme na náš lidský pohled na pochvalu. Tam je to jednodušší, protože si pocit z pochvaly můžeme předat slovy a také dokážeme na základě řeči těla lépe dešifrovat to, jak se asi chválený člověk cítí. U koně můžeme pouze usuzovat na základě jeho reakcí a dostupných poznatků.

Když nás někdo za něco pochválí, většinou nás to naplní pocitem, že naše práce má smysl, že někdo ocenil naši snahu, že vidí kolik toho zvládáme, nebo jak tvrdě na sobě pracujeme… Pochvala je hybnou silou, která zvyšuje náš výkon a motivuje nás k další aktivitě.

Toto se děje, buď proto, že chceme zažít další pochvalu a s ní spojený dobrý pocit, proto, že se chceme takzvaně blýsknout, stoupnout v očích těch, kteří nás chválí a nebo proto, že očekáváme nějaké výhody spojené s pochvalou (třeba prémie, kariérní postup nebo nějakou příležitost).

Z pohledu teorie učení by tedy měla být pochvala pozitivní motivací, protože je to následek chování, díky kterému se cítíme příjemně a chování, které vedlo k pochvale se určitě chystáme zopakovat!

Někdy je ale pochvala spíš trestem

Ne vždy nás ale pochvala naplní příjemným pocitem. Někteří lidé z různých důvodů neradi přijímají pochvalu. Neradi strhávají pozornost na svoji osobu, nebo mají pocit, že neodvedli dobrou práci. A také samozřejmě záleží na tom, kdo chválí.

Ve třídním rebelovi pochvala od učitelky za vzorně napsaný domácí úkol určitě vyvolá spíš pocit trapnosti, protože teď bude nejspíš chvíli terčem posměchu spolužáků. V tomto případě je pochvala spíše pozitivním trestem, protože žák jako následek svého chování získal něco, co nechtěl. Taková pochvala ho asi k perfektnímu vypracování dalšího domácího úkolu příliš motivovat nebude.

Jak koně vnímají pochvalu?

Vidíte, že ani u lidí není pochvala jednoznačné pozitivum. Někdy může být dost obtížné člověka správně pochválit. A jak jsou na tom koně?

Správně pochválit koně je o to těžší, že chválíte jiný živočišný druh. To, že ho vlastně chválíte a také za co ho chválíte, mu potřebujete „přeložit do jeho řeči“.

Řekli jsme si, že správná pochvala od člověka, kterého si vážíme, v nás vyvolá příjemné pocity a motivuje nás k další činnosti. Za tím vším ale stojí jedna věc, na kterou jako lidé často zapomínáme, protože nám připadá samozřejmá. Tou věcí je, že pochvale rozumíme.

Chápeme význam slov „dobrá práce“, nebo „dneska ti to ale sluší“. Také víme, co znamená poplácání po rameni, nebo palec nahoru. Často si ale neuvědomujeme to, že jsme se význam těchto slov a gest jako malí museli naučit. Stejně tak se musí význam slov a gest, které znamenají pochvalu, naučit kůň.

To samozřejmě neplatí úplně vždy – třeba, pokud se koně rozhodnete pochválit něčím, co si sám od sebe užívá, například pamlskem, nebo podrbáním v hřívě, či na kohoutku. Potrava a kontakt patří mezi takzvané primární reinforcery (z anglického slova reinforce = posílit chování, odměnit). Ty přímo slouží k naplnění nějaké potřeby a kůň jejich významu rozumí, aniž by se ho musel učit.

V případě slovní pochvaly, která je takzvaným sekundárním reinforcerem, se ale kůň musí její význam nejdříve naučit. Zpočátku kůň nezná význam slov, ani tónu hlasu. Ten mu musíte nejdříve nějak dodat, a to prostřednictvím nějakého pro koně srozumitelného následku tohoto našeho činu.

Včera se ti to ohromně povedlo!

My lidé to máme v jedné věci fakt super – můžeme se (navzájem) chválit i za to, co se nám povedlo před hodinou, včera, před týdnem, před rokem. Můžeme se za jednu věc, která se nám kdysi povedla, chválit opakovaně.

U koní tohoto nemůžeme docílit, protože koně si pravděpodobně nedokáží stejným způsobem vyvolat minulou událost a znovu si užít ten pocit, že tohle se opravdu vydařilo. Také máme velmi omezené možnosti, jak koni vysvětlit, která z těch minulých událostí se mu tak povedla, že ho za ni opakovaně chválíme.

Koně mají také velmi krátkou krátkodobou paměť. Abychom si byli opravdu jistí, že si vytvoří souvislost mezi chováním a pochvalou, musí pochvala následovat během 1-2 vteřin po chování, za které chceme koně pochválit. Jinak si pochvalu (a to stejné platí i pro trest) spojí s jiným chováním.

Jak správně chválit koně

První a nejdůležitější věc, kterou můžete dát svým pochvalám opravdovou hodnotu, je stát se osobou, od které kůň chce přijímat pochvaly a odměny.

Další věc je, že pro koně musí být pochvala skutečně spojená s příjemným pocitem, který ho motivuje k dalšímu snažení. To znamená, že správná pochvala by měla být spojena s pozitivním posílením, nebo alespoň korektně provedeným negativním posílením.

Nyní se ještě vrátím k úvodu tohoto článku, kde jsem psala o tom, že za odměnu se často považuje energické poplácání koně po krku. Pokud je to například po projetí cíle po čistém parkuru, často vidíme, že kůň v reakci na tuto pochvalu zvedne hlavu a zrychlí. To si mnozí vykládají jako projev radosti, což ale není tak docela pravda.

Bylo totiž prokázáno, že tento typ pochvaly koně spíše vyděsí. Jeho reakce je pak projevem úleku a náhlého zvýšení hladiny stresu než radosti. Existují studie, které dokumentují zvýšení tepové frekvence koně v návaznosti na takovouto „pochvalu“ .

Poškrábání v oblasti kohoutku naopak tepovou frekvenci koně snižuje a je pravděpodobně také spojeno s příjemnými pocity. Z toho důvodu je to mnohem lepší pochvala než výše zmíněné plácání.

Pokud používáte slovní pochvalu, je třeba ji opakovaně spojovat s nějakým příjemným podnětem (například s potravou, nebo nějakým druhem kontaktu, který si kůň opravdu užívá), aby jí kůň porozuměl.Tento příjemný podnět musí po pochvale těsně následovat.

Pochvala zase musí následovat těsně po chování, které u koně chválíte Vzpomeňte si na to o té krátkodobé paměti. Díky ní koně mnohem více žijí přítomným okamžikem, než je tomu u nás, a pravděpodobně není v jejich silách pochopit, že pochvala na konci lekce znamená, že odváděli dobrou práci po celou dobu tréninku.

Vidíte, že v mnoha případech si můžete za slovo „pochvala“ dosadit slovo „odměna“. Proto bude následující článek věnovaný tomu, jak správně odměnit koně a nesklouznout přitom k uplácení.

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře