FEI zakázala stříhání hmatových chlupů

V loňském roce zakázala Mezinárodní jezdecká federace (FEI) stříhání hmatových chlupů na koňském nose a hubě, kolem očí a v uších. Koně s ostříhanými hmatovými chlupy se nesmějí od letošního léta účastnit soutěží pod hlavičkou FEI. Je to důležitý krok, nebo zbytečný výmysl? Proč řešit takovou drobnost jako stříhání hmatových chlupů? V tomto článku si podrobně posvítíme na tuto problematiku. Možná budete překvapení…

Co jsou hmatové chlupy

Mnoho majitelů (zejména sportovních koní) si zakládá na reprezentativním, uhlazeném vzhledu svých koní. K jeho dosažení jsou nezbytné určité „kosmetické úpravy“, které často zahrnují i stříhání dlouhých, občas nevzhledných hmatových chlupů, které koním vyrůstají kolem nozder, huby a očí a také stříhání chlupů v uších.

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) tyto úpravy v loňském roce zakázala. Koně s ostříhanými hmatovými chlupy budou na soutěžích pořádaných FEI penalizovaní diskvalifikací. Co stojí za tímto rozhodnutím? Možná se vám to zdá trochu přehnané, proto si na úvod tohoto článku vysvětlíme, co jsou hmatové chlupy a jakou mají u koní funkci. Pak bude snazší pochopit, proč FEI podnikla tento krok.

Hmatové chlupy, latinsky vibrissae, jsou dlouhé, silné chlupy, které koním vyrůstají v okolí nozder huby, brady a také okolo očí. Nejsou tam jen tak, pro nic za nic. Všechno, co příroda vytvořila a evoluce se rozhodla zachovat, má svou funkci.

Hmatové chlupy jsou velmi citlivé smyslové orgány, které chrání okolí očí, nozder a huby koně před poraněním. Pro koně jsou něčím podobným jako pro nás konečky prstů. Pomocí těchto hmatových chlupů koně dokáží ohmatat a důkladně prozkoumávat různé předměty, čímž o nich získávají detailní informace.

Máte teď po ruce nějaký drobný předmět, třeba propisku, nebo knoflík? Uchopte ho mezi prsty, zavřete oči a zkoumejte hmatem jeho strukturu a teplotu. Uvědomujte si, jak jemné přechody mezi různou strukturou dokážete rozlišit. Jak dokážete pomocí hmatu vnímat rozdíly mezi teplotou jednotlivých materiálů. Jak dokážete vnímat tvar toho předmětu.

I když předmět zkoumáte pouze hmatem se zavřenýma očima, váš mozek si dokáže vytvořit jeho obraz tak přesně, že by vám asi nedělalo problém ten předmět přesně popsat, nebo ho nakreslit. Tolik informací získáte díky hmatovým orgánům v konečcích vašich prstů.

Myslíte, že byste to samé dokázali v palčácích? Nebo kdybyste najednou v konečcích prstů ztratili cit? Pokud jste se někdy snažili najít ten správný klíč, odemknout dveře a rozvázat si tkaničky u bot zmrzlýma rukama, asi víte, o čem mluvím. 😉 Teď si představte, že byste cit v konečcích prstů ztratili úplně a na trvalo. Jaký vliv by to na váš život asi mělo? O co všechno byste přišli?

Vývoj, stavba a funkce hmatových chlupů u koní

Hmatové chlupy mají jinou strukturu než koňská srst. Hmatové chlupy jsou první, které se objevují během nitroděložního vývoje plodu. Nedochází u nich k sezónní výměně (přelínávání) jako je tomu v případě ostatní srsti.

Další důležitý rozdíl mezi hmatovými chlupy a srstí koně odhaluje mikroskopický pohled na chlupové folikuly – ty si můžete představit jako takové „cibulky“, ze kterých jednotlivé chlupy vyrůstají.

Narozdíl od chlupových folikulů srsti vytvářejí krevní cévy v okolí chlupových folikulů hmatových chlupů výdutě ve kterých se nacházejí četná nervová vlánka (ta většinou pocházejí z infraorbitálního nervu). Díky velkému množství nervových zakončení jsou hmatové chlupy velmi citlivé na tlak a bolestivé podněty.

Dalo by se říci, že hmatové chlupy získávají a zpracovávají informace z míst, kde to kůň nedokáže zrakem (těsně pod očima, kolem huby a pod bradou). Také zastávají velmi důležitou funkci v prevenci poranění na těchto částech těla.

Koně používají hmatové chlupy (zejména ty v okolí huby) k prozkoumávání okolí, různých objektů, potravy, ale třeba i členů stáda. Z tohoto hlediska jsou hmatové chlupy pro život koně nepostradatelné. Všiměte si, že novorozená hříbata mají mnohem delší hmatové chlupy než dospělí koně. Předpokládá se, že jim usnadňují najít mléčnou žlázu klisny.

Stejně jako vy si dokážete díky hmatu vytvořit v hlavě relativně přesný obraz zkoumaného předmětu, předpokládá se, že to samé dokáží koně díky svým hmatovým chlupům.

Podobné výzkumy u koní zatím chybí, ale u potkanů bylo prokázáno, že každý z jejich hmatových chlupů je napojený na specifický okrsek v mozku. Tyto okrsky zpracovávají a vyhodnocují informace získané z jednotlivých hmatových chlupů. Dohromady tvoří v mozku relativně rozsáhlou oblast.

U potkanů bylo také prokázáno, že po ostříhání hmatových chlupů měli velké problémy při prozkoumávání okolí, vyhledávání potravy, při pohybu nebo při procházení bludištěm. Vědci zjistili, že potkani bez hmatových chlupů jsou v běžných životních činnostech velmi znevýhodněni. Obdobné výsledky se dají předpokládat i u dalších živočichů. U některých hříbat byla dokonce popsána určitá dezorientace po ostříhání hmatových chlupů.

Proč koním nestříhat hmatové chlupy

Odborníci se shodují na tom, že tato zdánlivě nevinná kosmetická úprava může mít závažné dopady na kvalitu života a celkovou životní pohodu koní. Na závěr tohoto článku bych vám tedy chtěla uvést několik důvodů, proč koním jejich hmatové chlupy nestříhat.

  • Hmatové chlupy jsou důležité smyslové orgány, díky kterým koně dokáží získat z prostředí mnoho důležitých informací – informací, které jim umožňují žít kvalitní život
  • Každý z hmatových chlupů má velmi pravděpodobně dokonce svůj vlastní okrsek v mozku, který zpracovává získané informace
  • Hmatové chlupy vyrůstají na citlivých místech hlavy koně – navíc jsou to místa, kam si kůň nevidí (těsné okolí očí, okolí huby, brada)
  • Jednou z funkcí hmatových chlupů je tato místa chránit. Zavadí-li kůň například hmatovým chlupem v okolí oka o nějaký předmět, okamžitě se spustí obranný reflex oka – kůň mrkne.
  • Proti svým divokým předkům mají dnešní domestikovaní koně v prostředí, které obývají, spoustu nástrah – tvoří je hrazení ohrad, interiér stájí a další objekty, také ostré přechody světla a stínů mezi vnějším a vnitřním prostředím. Aby mohli koně v tomto prostředí bezpečně a kvalitně žít, jsou pro ně VŠECHNY jejich smyslové orgány nezbytně důležité.

Zdroje:

Tento web si jednoduše tvořím a spravuji sama podle svých představ díky platformě Mioweb

Máte co říci a chcete se prezentovat na úrovni? Chcete začít podnikat online? Potřebujete nový web? Doporučuji Mioweb!
Pro více informací se přihlaste na webinář NOVÝ WEB JINAK, nebo rovnou vyzkoušejte Mioweb NA 14 DNÍ ZDARMA!

Komentáře