Videa

Nekonfliktní ošetření koně nyní jako online kurz

Vzdělávací projekt s názvem Nekonfliktní ošetření koně dostává novou podobu - podobu online kurzu, kde najdete jednotlivá témata detailněji propracovaná, ale i témata nová.

Podívejte se na ukázku  →

Více informací o kurzu najdete zde >>

Problém s injekcemi

Na videu vidíte ukázku práce s klisnou, která měla několik let problémy s injekcemi. Během pár lekcí udělala neuvěřitelný pokrok.

Klisna je trénována k dobrovolné spolupráci při injekcích pomocí pozitivní motivace.

Trénink odčervení koně ve volnosti

Pro mnoho koní jsou základní veterinární úkony, jako vakcinace, nebo odčervení velký problém. Tak to ale nemusí být - tyto úkony mohou (měly by) probíhat naprosto v klidu a bez nátlaku.

Na videu vidíte 2 způsoby, jak koně připravit na odčervení (obojí pomocí pozitivní motivace).

Příprava na vakcinaci

Příprava zvířecího pacienta ke spolupráci při veterinárních úkonech umožňuje provést tyto úkony v klidu, bezpečněji a v kratším čase.

Na videu vidíte systematickou přípravu koně na vakcinaci pomocí pozitivní motivace. I když kůň nyní nemá s tímto úkonem žádný problém, tento druh tréninku je dobrou investicí do budoucna.